امنیت انرژی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

چکیده

مفهوم امنیت انرژی سالیان اخیر در سطح وسیعی مورد توجه اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل قرار گرفته است و وارد دستورکار مطالعاتی این اندیشمندان شده است. موضوع انرژی در ابتدا بیشتر دارای ابعاد اقتصادی بود،  لیکن در سالیان اخیر و به‌ویژه پس از بحران گازی سال 2006 بین روسیه و اوکراین، ابعاد امنیتی و سیاسی آن نیز پررنگ شده است. پس از وقوع مجدد این بحران در سال 2009،  تنش‌های مکرر در منطقه راهبردی خاورمیانه و به‌ویژه پس از مناقشه روسیه و غرب در بحران اوکراین در سال 2014 اهمیت آن دوچندان گشته است. تمام انواع انرژی از لحاظ در معرض بودن و امنینی کردن در یک سطح نیستند. گاز طبیعی برای امنیتی کردن و انرژی‌های تجدیدپذیر در انتهای این صف قرار دارند، زیرا عمدتاً به صورت محلی تولید و مصرف می‌شوند.  این مقاله براساس مفهوم نظری رهیافت مجموعه امنیتی منطقه‌ای که به‌وسیله باری بوزان ارائه شده به بررسی مفهوم امنیت انرژی می‌پردازد. این مقاله تلاش می‌کند تا با رویکردی توصیفی تحلیلی با معرفی نظریه «مجموعه امنیتی انرژی» و مفاهیم این نظریه به‌ویژه مفهوم مهم «امنیتی کردن» آن را بر روی مسئله امنیت انرژی کاربردی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Security and the Regional Security Complex Theory

نویسندگان [English]

  • Abolghase Taheri Taheri 1
  • Abdul Majid Seifi 2
1 Professor of Political Science, Allameh Tabataba'i University (ATU)
2 Assistant Professor of International Relations, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

The concept of energy securityis recently considered in international relations and included in researcher’s studies. The energy issue was an economic issue in advance but recently it has been considered as a problemin security and politics especially after gas conflict between Russia and Ukraine in 2006. This crisis happened again in 2009. Repeated tensions in the Middle East, especially after conflict between Russia and the West about Ukrainian 2014, made energy security even more important. All kinds of energies are not at the same level of turning into a security problem and natural gas is the most vulnerable energy in this regard and renewable energies are less vulnerable ones because they are produced and consumed locally. This article tries to introduce and use “Regional Security Complex Theory” and its concepts on energy security using a descriptive-analytical approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy security
  • Securitization
  • Regional Security Complex Theory
  • Dependency
  • Interdependence