سیاست خارجی روسیه در قبال رشد سلفی‌گری در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی- دانشگاه علامه طباطبایی ره

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل–دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

چکیده

تغییر شکل نظام روابط بین‌الملل در سطح منطقه‌ای بر اثر وقوع انقلاب‌های عربی، ظهور تنش‌های جدید از جمله تشدید تقابل شیعی-سنی، و سطح بالای ناپایداری در منطقه، منافع روسیه را تحت تاثیر قرار داده‌ است. روسیه با جهان عرب روابط نظامی-سیاسی و تجاری دارد که تاثیرات "انقلاب‌های عربی" باعث محدود شدن این روابط شده است.  این وضعیت به طور غیرمستقیم وضعیت روسیه و سایر جمهوری‌های شوروی سابق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ضرورت بازبینی در رویکردهای  رسمی غیرمنعطف دربرابر برخی گروه‌های و سازمان‌های مهم اسلام گرا را نمایان می‌کند. این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی فدارسیون روسیه درقبال رشد سلفی‌گری در خاورمیانه چیست؟ رشد سلفی گری در این منطقه تحت تاثیر انقلاب‌های عربی بوده است از همین رو فرضیه ما چنین است : سیاست خارجی فدارسیون روسیه رشد سلفی گری را به عنوان تهدید امنیت ملی در داخل مرزهای خود دانسته و تلاش می کند جلوی پیروزی های و گسترش آن را در منطقه بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foreign policy of the Russian Federation regarding the growth of Salafism in the Middle East

نویسندگان [English]

  • majid Abbasi 1
  • Ahmad Reza Assari 2
1 Assistant Professor of International Relations-Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. Student in International Relations-Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

  Changing the system of international relations at the regional level due to Arabic revolutions , the rise of new tensions including intensified  Shiite -Sunni conflicts and high levels of instability in the region has affected Russia's interests . Russian military - political and commercial relations with the Arab world has been restricted; affected by  " Arabic revolutions ". This situation will indirectly affect Russia and other former Soviet republics and raised the need to review the rigid formal approaches against some important Islamist groups and organizations.  This article seeks to answer this question that what is  the foreign policy of the Russian Federation regarding the growth of Salafism in the Middle East? Salafism growth in this area has been influenced by Arabic revolutions Therefore, our hypothesis is that " the foreign policy of the Russian Federation regards growth of Salafism as a national security threat within its borders and tries to stop their  successes and expansion in the region."  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy of the Russian Federation
  • Salafism
  • Whhabism
  • Arabian Revolution