بررسی سیاست خارجی بازرگان براساس مولفه های هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار علوم سیاسی - دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

سیاست خارجی ایران در پس از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس دو رویکرد متفاوت: در چارچوب دولت ایران و دیگری برپایه انترناسیونالیسم اسلامی شکل گرفت. سیاست خارجی  دولت موقت در دسته نخست قرار می گیرد. سیاست خارجی دولت مهدی بازرگان برپایه انگاره های هویتی- معنایی نخبگان اسلام گرای لیبرال تکوین یافت و حول قرائت خاص این طیف فکری از مفاهیم بنیادین سیاست مثل ارتباط «دین و سیاست»، «اسلام و غرب» و «ایران و اسلام» تداوم یافت .تفاوت و تضاد این قرائت با گفتمان مسلط منجر به انفکاک آنها از جریان اصلی جمهوری اسلامی شد. بازرگان بر پایان یافتن کردار و گفتار انقلابی و آغاز رفتار سیاسی  مبتنی بر اصول جمهوریت و تکثر گرایی در سپهر سیاسی – اجتماعی ایران پسا انقلاب، تاکید داشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی دولت  موقت  به نخست وزیری بازرگان  چگونه تکوین یافت؟ در پاسخ،  این فرضیه پردازش شده است: سیاست گذاری و جهت گیری سیاست خارجی دولت بازرگان متاثر از انگاره های هویتی نخبگان دولت موقت بود.

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Bazargan’s Foreign Policy in the Framework of the National Identity's Components

نویسنده [English]

  • Hossein Karimifard
Assistant Professor of Political Science-Islamic Azad University-Ahvaz
چکیده [English]

The Interim government's foreign policy was the development of a particular reading of the ideas about the identity of the elite liberal Islamists. The whole idea of the basic concepts like policy, "religion and politics", "Islam and the West", “Iran and Islam "and the contrast between this reading and the dominant discourse, leads to the separation of the Interim Government from the Islamic Republic mainstream .Bazagan emphasized on finalizing the revolutionary act and speech and starting the political act based on Republic and pluralistic principles in Iranian post-revolutionary social and political discourse. Bazagan foreign policy can be studied as an international unit or a state. In other words, Iranian foreign policy at the beginning of the revolution can be divided in two parts: The government`s Foreign policy framework and the State`s foreign policy based on Islamic internationalism, Bazagan`s foreign policy falls into the first category. Here the effects of the statements are considered on the development of Bazargan`s foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • foreign policy
  • Bazargan
  • Islamic Republic