دوره مدرن و دشواره تفسیر گزاره‌های اخلاقی شریعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی-دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده

این پژوهش به تعارض میان متون مقدس دینی و نظام معرفتی دنیای مدرن می پردازد. این تعارض را می توان در دو زمینه کلی دسته بندی کرد. نخست تعارض میان نظریات علمی جدید با آیات هستی شناختی موجود در متون مقدس، و دوم تعارض میان گزاره های اخلاقی مبتنی بر آیات آسمانی با نظام  اخلاقی نوین. این مقاله سعی  دارد به تحلیل دو رویکرد عمده میان مسلمانان که سعی در توجیه تعارضات موجود میان متون مقدس دین اسلام با یافته های جدید اخلاقی داشته اند، بپردازد. گروه نخست با تاریخی فهم کردن فرآیند وحی، معتقد است که تعارضات موجود به دلیل اقتضائات زمانی-مکانی پیش روی پیامبر(ص) و شنوندگان وحی رخ داده است و گزاره های دینی را باید از نظرگاه زمان و مکان خاص خود فهم کرد. دسته دیگر نیز با نفی مدخلیت تاریخ در تکوین وحی معتقدند که تمامی این تعارضات چه اخلاقی و چه علمی ناشی از پیرایه ها و جعلیات رویایی موجود در متون دست دوم اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modern Age and the Challenge of Interpretation in ethical statements of Sharia

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen al-Ghafur 1
  • mahdi Chalavi 2
1 Assistant Professor of Political Science-Shahid chamran University
2 Master in political Science-Islamic Azad University, Science and Research Branch-Ahvaz