مقایسه تطبیقی آراء و اندیشه های سید قطب و امام خمینی (ره) پیرامون حکومت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه معارف و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری تاریخ- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چکیده

   وقوع جنبش و خیزش اسلامی در چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بار دیگر موضوع لزوم و شرایط تشکیل حکومت در کشورهای اسلامی را احیا کرد و فرصتی را فراهم ساخت تا نظرات اندیشمندان و متفکران جهان اسلام در مورد تشکیل حکومت براساس آموزه‌های اسلامی مورد مداقه مجدد قرار گیرد. اگرچه تجربه جمهوری اسلامی ایران در میان متفکران و نظریه ‌پردازان جهان اسلام در سال‌های اول پس از انقلاب به شدت مورد توجه قرار گرفت ،لیکن به‌علت شرایط داخلی کشورها، تنگناهای منطقه‌ای و بین‌المللی و ارائه الگوهای فرامنطقه‌ای خاص و به‌ویژه غربی، به مرور این الگوکمتر مورد توجه آنها قرار گرفت. متفکران متعددی در چند دهه اخیر به اندیشه‌ورزی و ارائه نظر درباره این مقوله پرداخته‌اند که امام خمینی (ره) به‌عنوان نظریه‎‌پرداز و رهبر تجربه موفق جمهوری اسلامی و سید قطب به‌عنوان الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، نقش مهمی در مفهوم‌بندی مفهوم حکومت اسلامی در عصر نوین داشته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا با به کاربستن رویکردی تطبیقی- مقایسه‌ای مفهوم حکومت و لزوم تشکیل حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)  و سید قطب به‌عنوان دو متفکر و اندیشمند بزرگ جهان اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Seyed-Qotb and Imam Khomeini`s Thoughts on Islamic Government

نویسندگان [English]

  • Jalal Derakhsheh 1
  • Hamzeh Nejati 2
1 Professor of Political Science-Imam Sadegh University
2 Ph.D Student in History-Institute of Humanities and Social Studies
چکیده [English]

      Islamic Awakening in the Middle East and North Africa has revived the importance of founding an Islamic government in recent years and has provided an opportunity to review the ideas of Islamic scholars on the foundation of an Islamic government. Although the Iranian Islamic Republic model was considered in the first years after the revolution among Islamic scholars but as a result of internal conditions, regional, extra-regional and international problems, and new western models slightly lost some of its popularity. Many scholars believe that Imam Khomeyni, as the theorist and leader of the successful experience of Islamic Revolution, and Seyed Qotb, as the inspirer of many Islamic movements in the Arab world, played an important role in conceptualization of the Islamic Government in modern world. In this article we tried to analyze the concept of government and the necessity of founding an Islamic government in the Imam Khomeyni`s and Seyed Qotb`s ideas, as the two greatest scholars in the Islamic world, in a comparative approach.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeyni
  • Seyed Qotb
  • Governmet
  • Islamic Republic
  • Islamic world