ملت و ملی گرایی در نگاه انتقادی آنتونی دی.اسمیت (رویکرد جامعه شناسی تاریخی): مطالعه‌ی موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران،

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ملی گرایی و مدرنیسم و ارتباط میان آنها، مباحث زیادی را در بین نحله‌های فکری و متفکران مختلف به همراه داشته است‌. قرون نوزدهم و بیستم با نام ملی گرایی شناخته می‌شوند و شکل گیری صور افراطی ملی گرایی در این دو قرن موجب شکل گیری مباحث و اختلاف نظرهای زیادی در باره‌ی ملت، ملی گرایی و ارتباط آنها با مدرنیته شده است.کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مباحث مختلفی در مورد ملت و ملی گرایی و به ویژه زمان شکل گیری و تکوین این مقولات در ایران به وجود آمده است. مقاله‌ی حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که دیدگاه کهن گرایان، نوگرایان و آنتونی اسمیت در رابطه با ملت و ملی‌گرایی چه می‌باشد و کدام دیدگاه می‌تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای بررسی ملت و ملی گرایی در ایران به کار رود؟ ایده‌ی محوری مقاله: «در حالی که مدرنیست‌ها، ملت و ملی‌گرایی را حاصل تحولات عصر مدرن قلمداد می‌کنند و کهن‌گرایان ملت و ملی گرایی را حاصل تاریخ می‌دانند، اسمیت ملت را در تاریخ و ملی‌گرایی را در عصر مدرن جست‌وجو می‌کند و نظریات اسمیت می‌تواند جهت بررسی این موضوعات در ایران به کار برده شود».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nation and Nationalism in Anthony Smith’s Criticism :A case study of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Ashraf Nazari 1
  • Nozar Khalil Tahmasebi 2
1 Associate Professor of Political Science, University of Tehran
2 Ph.d. student in Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Nationalism and modernism, and the relationship between them have instigated much controversy among different schools of thoughts, and scholars. Indeed nineteenth and twentieth centuries have been dubbed as the era of nationalism, and the development of different forms of extremist nationalism during this era has triggered many debates and controversies around the concepts such as nation, nationalism, and their relationship with modernism. Iran is no exception regarding this controversy, and numerous questions have been raised about the concepts of nation and nationalism and, particularly, the exact time of the formation of these concepts in Iran. This paper attempts to examine the ideas and standings of perennialists, modernists, and Anthony Smith and also nationalists and modernists, and we examine which of these perspectives could provide a framework for investigating nation and nationalism in Iran. The idea of this Article is: “while modernists consider nation and nationalism to be an outcome of the dramatic changes in the modern era, and perennialists consider them to be a product of history, Anthony Smith sees nation as a function of history and nationalism a product of modernism.” Furthermore, his ideas in historical sociology can be summed as an appropriate approach to studying these notions in the context of Iran.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • " perennialists
  • " "modernism"
  • "nation"
  • "nationalism"