تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع‌گرایی تدافعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده

هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه است. در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تیلی توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تا چه میزان واقع‏گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟یافته‏های مقاله حاکی از آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری از تغییر موازنه قوا منطقه‏ای به ضرر خود و دور کردن تهدیدات روبه گسترش در سطح منطقه است. لازم به اشاره است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریه، پیامدهای جدی برای محور مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و آنها را با تهدیدات جدیدی در سطح منطقه مواجه خواهد کرد. بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می‏توان سیاستی در راستای حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن تهدیدات از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می‏باشد. این سیاست زمانی قابل فهم‏تر می‏شود که به رقابت محور ایران در مقابل عربستان و کشورهای حامی آن توجه شود و موضوع در کلیت و ظرف منطقه‏ای دیده شود. مقاله حاضر قصد دارد این موضوعات را طی چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards Syria In terms of defensive realism

نویسندگان [English]

  • Ghasem Torbi 1
  • Ali Mohammadian 2
1 Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University-Hamadan Branch
2 Ph.d. student of Political Science, Islamic Azad University-Hamadan Branch
چکیده [English]

This article aims to explain the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards the Syrian crisis. In this regard, this research approaches with analytical- descriptive method tries to answer this question: To what extent the Defensive Realism does explain the foreign policy of the Islamic Republic of Iran to the Syrian crisis? It should be noted that any serious change in the political landscape in Syria, would have serious consequences and would influence the Resistance Axis led by Iran and they would face new threats in the region. Accordingly, Iran's policy in Syria can be a policy to maintain Syria`s presence and to have an influence in the eastern Mediterranean and end the threats of its borders in the balance of threat assessments framework that can be analyzed. This policy becomes more understandable when competing against Iranian and Saudi axis and their allies be considered as a whole and seen in the area. This article aims to analyze these issues within its sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Syria
  • neorealism
  • power
  • Security