بررسی مفهوم قدرت و امرسیاسی در نظریه‌های گفتمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

گفتمان‌ در حقیقت‌ محصول‌ سازه‌ دانش‌ و سامانه‌ زبان‌ است‌ که‌ نظامی‌ خاص‌ از نمادها و معانی‌ را شکل‌ داده‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ قدرت‌ را به‌عنوان‌ عنصر اساسی‌ گفتمان‌ بر بدن‌ به‌عنوان‌ ابژه‌ قدرت‌ تحمیل‌ می‌کند. گفتمان نظام معنایى وسیعتری از زبان است و هر گفتمان بر قسمت‏هایى از حوزه جامعه چیره شده و از طریق سیطره بر ذهن‌ها، به گفتارها و کردارهاى فردى و جمعی سوژه‌ها شکل مى‏دهد. هرچه‌ کار ویژه‌های‌ گفتمانی‌ پیچیده‌تر، عمق‌ و شدت‌ قدرت‌ اعمال‌ شده‌ می‌تواند بیشتر و پیچیده‌تر باشد. و در نتیجه‌ فرد را در شبکه‌ای‌ از مناسبات‌ دانش‌ و حقیقت‌ قرار دهد.کارویژه اصلی نظریه گفتمان حقیقت‌زدایی از قدرت و سوژه‌زدایی از سیاست بود، اما رهیافت گفتمانی به مراتب بیش از این بر حوزه مطالعات سیاسی تاثیرگذار بود. مفهوم قدرت تا پیش از آن، مفهومی سیاسی بود و ریشه‌یابی آن اساساً محدود به مناسبات حوزه سیاست بود، اما در نگرش گفتمانی این مفهوم دایره وسیع‌تری پیدا می‌کند و به شکل نا محدودی می‌توان ریشه‌های قدرت را در تمامی مناسبات انسانی، در حوزه زبان، فرهنگ و حتی سازه‌های دانایی بازیابی کرد. به عبارت دیگر اگر قدرت را مفهومی سیاسی تلقی کنیم، باید تعریف جدیدی از حوزه سیاست ارائه کرد. تعریفی که در آن امر سیاسی جایگزین مفهوم کلاسیک سیاست شده است.  

عنوان مقاله [English]

A Study of the Concept of Power and Political Affair Discourse Theories

نویسنده [English]

  • Mohamma Mohammad Nejadiran
Ph.d. in Political Science- Member of Young Researchers and Elite Club
چکیده [English]

This article concerns the contradiction between holly religious scripts and the Knowledge system of modern world. This contradiction can be studied into two levels: First the contradiction between new scientific theories and the ontological verses in holly scripts; the second one is the contradiction between moral statements based on celestial verses and modern ethical system. This article studies two main Muslim`s approaches which try to justify the contradiction between the holly scripts of Islam and new ethical findings. The first group consider the afflatus a historical process and believe that the recent contradictions were the result of time-place considerations of the prophet (piece be upon him) and his audiences, so religious statements should be considered in their original time and places. The other groups reject historical view in the afflatus and they believe that all these contradictions, scientific or moral, are the result of ornaments and false imaginations found in the second-handed Islamic texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Language
  • Truth
  • power
  • objectivity
  • political affair
  • Hegemony