بررسی سیاست خارجی بازرگان براساس مولفه های هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

سیاست خارجی دولت موقت پیرامون انگاره های هویتی- معنایی نخبگان اسلام گرایان لیبرال حول قرائت خاص این طیف فکری از مفاهیم بنیادین سیاست مثل ارتباط "دین و سیاست"،"اسلام و غرب"،ایران و اسلام "و... تکوین یافت تفاوت و تضاد این قرائت با گفتمان مسلط منجر به انفکاک آنها از جریان اصلی جمهوری اسلامی شد. بازرگان بر پایان یافتن کردار و گفتار انقلابی و آغاز رفتار سیاسی ابتناء یافته بر اصول جمهوریت و تکثر گرایی در سپهر سیاسی – اجتماعی ایران پسا انقلاب تاکید داشت.
سیاست خارجی بازرگانی در چارچوب سیاست خارجی یک واحد بین المللی (دولت) قابل بررسی است. به عبارت دیگر سیاست خارجی در اوایل انقلاب به دو صورت قابل بررسی است. سیاست خارجی در چارچوب دولت ایران و دیگری سیاست خارجی برپایه انترناسیونالیسم اسلامی؛ که سیاست خارجی بازرگان در دسته نخست قرار می گیرد. در این پژوهش تاثیر این گزاره ها بر تکوین سیاست خارجی عصربازرگان مورد توجه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bazargan foreign policy analysis in the framework of the components of national identity

نویسنده [English]

  • hossien karimifard
چکیده [English]

The interim government's foreign policy was the development of ideas about the identity of the elite liberal Islamists particular reading this whole idea of the basic concepts like policy "religion and politics", "Islam and the West", Iran and Islam "and contrast the differences and reading with the dominant discourse leads to their separation from mainstream Islamic Republic.Bazagan emphasis on the of the end and the beginning of political behavior of revulution and Beginning political behavior basing on the principles of republicanism and pluralism in the political sphere - social post-revolutionary Iran

Bazagan foreign policy in the context of foreign policy, international unit (the state) can be studied. In other words, foreign policy is considered the beginning of the revolution in two ways. Foreign policy framework and the government's foreign policy based on Islamic internationalism, that foreign policy is a Bazagan in the first category. The effect of these statements on the development of foreign policy is considered era Bazrgan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Identity"
  • "foreign"
  • " policy"