اقتصاد سیاسی دولت های رانتیر، مطالعه موردی (عربستان سعودی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان

چکیده

درادبیات سیاسی واقتصادی به اقتصادهایی که متکی به درآمدهای یک بخش باشد اقتصاد رانتی و در صورتی که این درآمدهای به شکل انحصاری به خزانه دولت واریز شود دولت های مزبور را دولتهای رانتیرمی نامند. به دلیل فراونی زیاد دولتهایی که اصلی ترین محل درامدهای آنها از منابع نفتی می باشد عموماً دولتهای رانتیر به دولتهای تک محصولی نفتی یا به دولتهایی اطلاق شده است که بیش از42 درصد از درآمدهای خارجی آنها از نفت باشد. گرچه آسیب پذیری بخش لاینفکی ازخصلت تمامی نظام های سیاسی است اما به نظر می رسد این آسیب پذیری درمورد دولتهای رانتیر به مراتب بیشتر باشد.این مقاله با تمرکزبرعربستان سعودی تلاش می کند تا این دولت رانتیر را از حیث اقتصادی و سیاسی آسیب شناسی نماید. دروجه اقتصادی عربستان بسان بزرگترین تولید کننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد وتمام وجوه اقتصادی ازجمله تأمین بودجه ودیگرعرصه های اقتصادی ازعایدات نفتی تأمین می گردد.هرچند برای تنوع درساختاراقتصادی تک محصولی خود تلاش هایی نموده است وبه فعالیت هایی درزمینه تجارت،کشتیرانی،بانک داری وسرمایه گذاری درحوزه انرژی پرداخته است اماهنوزهم بخش نفت وگازنقش قابل توجهی دراقتصاد عربستان ایفا میکند.اقتصادرانتی این کشورپس ازکشف نفت به درآمدی نفتی وابسته واعتیاد پیداکرد وعملاًموجب ظهوربحران های مالی ازجمله کسری بودجه،تورم، بیکاری وبدهی شد واین آسیبها به تدریج به جزءلاینفکی ازاقتصاداین کشورمبدل گشت. دروجه سیاسی نیزوضعی مشابه دارد به گونه ا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Economy of the Rantire Governments, Case Study (Saudi Arabia)

نویسنده [English]

  • peyman shaykhmahmdi
university of esfahan
چکیده [English]

In political and economic literature, economies that rely on the revenues of one sector are rentier economies, and if these revenues are paid exclusively to the state treasury, these states are called rentier states. Due to the high abundance of governments whose main source of income is from oil resources, rentier governments are generally referred to as oil monopoly governments or governments with more than 42% of their foreign revenues from oil. Although the vulnerability is an integral part of all political systems, it seems that this vulnerability is much greater in the case of rentier governments. This article focuses on Saudi Arabia and seeks to pathologically and economically pathologize this rentier government. Saudi Arabia, as the world's largest oil producer, is heavily dependent on oil revenues, and all economic resources, including funding and other economic areas, come from oil revenues. However, it has made efforts to diversify its single-product economic structure and engage in trade, shipping, and other activities. Banking and investing in the energy sector, but still plays a significant role in the oil and gas sector in the Saudi economy. The country changed. The political situation is similar, with the reliance on oil revenues leaving an authoritarian state with an undemocratic structure. It has given rise to an authoritarian nature and nature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rent
  • rentier government
  • economic pathology
  • political pathology
  • authoritarian regime