نقش امانت‌داری در پیشرفت سیاسی- اجتماعی از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، حوزه علمیه رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش امانت­داری در آموزه­های دین بر پیشرفت­ سیاسی اجتماعی نگاشته شده است. یکی از اصول مهم‌ تربیتی اسلام حفظ امانت است، زیرا خدا انسان را با اراده و اختیار قرار داده تا با حفظ امانت الهی و با بهره­مندی از آن به کمال که همان رشد و پیشرفت نهایی انسان است، دست یابد. بنابراین فرد امانت­دار، به حفظ امانت در جهت رشد فردی و سیاسی-اجتماعی ایمان دارد. پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به آموزه­های دینی، امانت­داری چه نقشی در پیشرفت سیاسی-اجتماعی ایفا می­کند؟ روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که طبق آموزه­های اسلام، امانت­داری دارای دو مصداق تعهد و تخصص است که به شایسته­سالاری متخصصانه و شایسته­سالاری متعهدانه و پیشرفت سیاسی-اجتماعی می­انجامد و عدم التزام به هر کدام، جامعة اسلامی را به سوی عقب­ماندگی می­برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Fiduciary in Socio-Political Development From the Perspective of Quran and Narrations

نویسندگان [English]

  • seyed Kazem Seyed Bagheri 1
  • Fatemeh ziaii 2
  • Masumeh ziyaii 2
1 Associate Professor, Research Institute of Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran
2 MA, Rafsanjan Seminary, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The present study aims to explain the role of fiduciary duty in religious teachings on socio-political development. One of the important educational principles of Islam is maintaining trusteeship. Because God has placed man with the will and authority to achieve perfection, which is the final growth and progress of man, by maintaining the divine trust. Therefore, the trustee believes in maintaining the trust for personal and socio-political development. The present study seeks to answer the question according to religious teachings, what role does fiduciary play in socio-political development? The research method was descriptive-analytical. The results showed that according to the teachings of Islam, fiduciary duty has two instances of commitment and expertise that lead to professional meritocracy and committed meritocracy and socio-political progress, and non-adherence to any of them leads the Islamic society to backwardness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Fiduciary
  • Socio-political responsibility
  • Meritocracy
قرآن کریم.
ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین (1405ق‏). عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة. مصحح مجتبى عراقی. قم‏: دار سید الشهداء للنشر، ج1.
ابن بابویه. محمد بن على (1376). الأمالی (للصدوق).تهران: کتابچى، چاپ ششم.
ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى (1385ق). دعائم الإسلام. قم: مؤسسه آل البیت (ع)، ج2.
ابن شعبه حرانى، حسن بن على (1404ق). تحف العقول. محقق و مصحح على اکبر غفاری. قم‏: جامعه مدرسین‏.
اسحاقی، حسین (1390). مبانی و راهبرد­های جهاد اقتصادی. بی‌جا: نشر هاجر.
امینی، عبدالحسین (1374). الغدیر. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.
بروجردی، سید حسین (1386ق). جامع احادیث شیعه. تهران: فرهنگ سبز.
جوادی آملی، عبدالله (1388). اسلام و محیط زیست. قم: مرکز نشر اسراء.
حر عاملى، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعة. محقق و مصحح: مؤسسة آل البیت (ع). قم: مؤسسة آل البیت (ع)‏.
 حسینى موسوى، محمد بن أبی طالب (1418 ق). تسلیة المُجالس و زینة المَجالس (مقتل الحسین علیه السلام). قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، ج1.
حکیمی، محمدرضا (1380). الحیاه. ترجمه احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خامنه‏اى، سید على (1388). سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهیان). قم: دفتر نشر معارف.
دیلمى. حسن بن محمد (1412ق). إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی). قم: الشریف الرضی، ج1.
دیلمى، حسن بن محمد (1349). ترجمه إرشاد القلوب. مترجم هدایت­الله مسترحمى. تهران: مصطفوی.
سید باقری،‌ سید کاظم (1394). قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
شریف الرضی، محمد بن حسین (1414ق). نهج‌البلاغة (للصبحی صالح). محقق و مصحح: صالح صبحی‏. قم: هجرت‏.
شیخ الصدوق (1375). علل الشرائع. قم: مکتبة الداوری، ج2.
شیخ مفید (1413ق). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد. قم: چاپ کنگره­ شیخ مفید.
طباطبایى، سید محمدحسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان‏. مترجم: سید محمدباقر موسوى همدانى. قم: دفتر انتشارات اسلامى، جامعه مدرسین حوزه علمیه‏.
عبد الحمید بن هبة الله، ابن أبی الحدید (1404ق‏). شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید. محقق و مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم.  قم‏: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏.
علامه حلّی (1411ق). کشف الیقین. تهران: وزارت ارشاد.
فضل الله، سید محمدحسین (1419ق). تفسیر من وحی القرآن. بیروت: دار الملاک للطباعة و النشر. ‏
کراجکی، ابوالفتح (1410ق). کنز الفوائد. قم: دار الذخائر، ج1.
کلینی، محمد بن یعقوب (1365). کافی. تهران: دار الکتب اسلامیه.
مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحار الانوار. بی‌جا: انتشارات دار الاحیاء التراث العربی.
مصطفوی، حسن (1375). التحقیق فی کلمات القرآن. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
مطهری، مرتضی (1370). سیری در نهج‌البلاغه. تهران: صدرا.