مبانی و اهمیت حکمرانی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آیت‌الله بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

چکیده
آب منبع طبیعی ضروری است که چشم‌اندازهای منطقه‌ای را شکل می‌دهد و برای کارکرد اکوسیستم‌ها و زندگی مطلوب انسانی بسیار حیاتی می‌باشد. ودر متون دینی براهمیت آن بسیار تاکید شده است به گونه ای که درقرآن حیات خلقت بواسطه آب تفسیر شده است.در حال حاضر، این منبع حیاتی، تحت‌فشار فزاینده‌ای قرار دارد. تغییرات رژیم‌های هیدرولوژیکی به دلیل تغییرات اقلیمی، جمعیتی و اقتصادی پیامدهای جدی را برای مردم و محیط‌زیست به بار آورده است. با بررسی منابع و مطالعات انجام‌گرفته در مورد مدیریت منابع آب در ایران می‌توان اذعان داشت که مفهوم حکمرانی به‌طور عام و حکمرانی آب به‌طور خاص، موضوع قابل‌بحثی است که بسیاری از زوایای آن هنوز به‌درستی تبیین نشده است، و جای خالی بسیاری از مباحث مطرح‌شده در ادبیات جهانی مطالعات آب در این زمینه در ایران احساس می‌گردد. دراین تحقیق به مبانی واهمیت حکمرانی آب پرداخته می شود.فرضیه تحقیق براساس روش تحلیلی –توصیفی حکمرانی آب را امروزه یک راهکار جلوگیری از بحران آب می داند. سرمایه های فرهنگی، احساس تعلق به سرزمین، اخلاق و ابتکار باید به عنوان مبانی استفاده از آب تلقی شوند. همچنین اصلاحات نهادی به منظور برون رفت از موانع نظام دیوان سالاری منابع آب کشور شامل مدیریت صحیح، حرکت به سمت الگوی مشارکتی، اجماع محور، شایسته سالار،و... ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations and Significance of Water Governance

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Rasaei 1
  • Fatmeh Bayatani 2
1 MA, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master's student, Ayatollah Borujard University, Borujard, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review foundations and significance of water governance. The method of study is descriptive-analytic and the results indicate that today water governance is a strategy to prevent water crisis. Cultural investments, attachment to motherland, morality, and creativity should be considered as foundations in using water. Furthermore, institutional reforms to resolve obstacles in the bureaucratic system of water resources such as appropriate management, moving towards a cooperative, participative, and meritocratic model, and … are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Water
  • Iran
  • Water Management
 
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
 
اردکانیان، ر.و.؛ ضرغامی، م. (1383). حکمرانی در مدیریت آب منابع آب. در: تهران:  اولین کنگره ملی مهندسی عمران.
اسماعیلی فرد، مری؛ کاوه نیروز، حسن (1395). آسیب‌شناسی سیاستگذاری آب در ایران. راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال ۳، شمارة ۲۷ .
اشتریان، کیومرث (1394). روش‌شناسی هماهنگی و تلفیق سیاست‌ها با استفاده ازرویکرد میان‌رشته‌ای و ارائه الگو. تهران: علم.
بدیسار، سید ناصر؛ احسانی، جهان بخش ؛جهانبین، سعید؛ مدبرنژاد، عاطفه (1393). مالکیت منابع آب و تکالیف قانونی وزارت نیرو در مورد تأمین آب. در: دومین همایش ملی بحران آب دانشگاه شهرکرد.
بهروزلک، غلام رضا؛ جلیل‌وند، محمدرضا (1393). سیر تحولات فرارشته آینده‌پژوهی: مطالعه موردی امریکا. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 7(1).
تاتار، م.؛ پاپ زن، ع.؛ احمدوند، م. (1394). حکمروایی خوب کلید بحران مدیریت آب کشاورزی: الگوی مفهومی بر مبنای ‌مدیریت تضاد. در: اولین کنگره سالانه جهان و بحران انرژی.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1398). جغرانیای سیاسی ایران. تهران: انتشارات سمت.
حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409ق). تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. قم: مؤسسة آل البیت (ع).
حسینی، سید رسول؛ بازرگان، عباس (1388). فرایند هدف‌گذاری در علوم میان رشته‌ای و نقش هدف‌ها در ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 1(4).
خواجوی، پیمان) 1393). بررسی مسائل و مشکلات سیاستگذاری آب، خاک و امنیت غذایی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، شمارة ۲۰ .
روزنامه دنیای اقتصاد (1397). شماره4438.
شریفیان ثانی، م. (1380). مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری. مدیریت شهری، شماره37.
شعبانی ورکی، بختیار؛ بابادی، امین (1393). تکثر رشته‌ای علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 7(1).
طبرسی، فضل بن حسن (1415ق). مجمع البیان. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
طوسی، نصیرالدین (1373). تهذیب الاحکام. قم: جامعه مدرسین.
مجلسی، محمد باقر (1404ق). بحار الانوار. بیروت: انتشارات داراحیاء التراث العربی موسسه الوفا.