گزارش‌های سیاستی؛ حلقه اتصال پژوهش و سیاست عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

گزارش‌های سیاستی، اسناد کوتاهی هستند که یافته‌ها و توصیه‌های یک پروژه پژوهشی را برای مخاطبان خویش اعم از سیاست‌گذاران، متخصصان و شاید غیر متخصصین بیان می‌کنند. کارویژه این اسناد این است که از طریق پیشنهادات قابل اجرا در قالب چارچوب‌های علمی و با پشتتیبانی داده‌های دقیق و مشاهده‌ای، فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست گذاری را در جهت افزایش دقت ارتقا داده و قابلیت اجرایی آن را افزایش می‌دهند.
سئوال و هدف پژوهش: همچنین مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر آثار نظری راجع به پر کردن شکاف پژوهش و سیاست‌گذاری و با ابتدا بر شواهد بین‌المللی و مطالعات موردی کشورها، موانع و فرصت‌های تقویت ارتباط بین پژوهشگران وسیاستگذاران درگیر در سیاست‌گذاری عمومی را بررسی نماید. و با توجه به این موضوع که گزارش‌های سیاستی چه تاثیری بر فرایند تصمیم‌سازی و سیاست گذاری نهادهای عمومی گذاشته و چگونه به ارتقای ظرفیت سیاستی دولت یاری می رسانند؟
روش‌شناسی پژوهش : مقاله حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده است و تلاش دارد برپایه‌ی توصیف روند تاثیرگذاری گزارشهای سیاستی، نحوه‌ی ارتقای ظرفیت سیاست گذاری را تحلیل نماید. یافته‌های پژوهش : گزارش‌های سیاستی با ارائه شواهدِ باکیفیت، دانش جدید تولید شده در پژوهشهای خود را به پیام‌های بافت محور و رهنمودهای شفاف برای سیاست‌گذاران تبدیل ‌می‌سازند، که این روند در مذاکره با سیاست‌گذاران درباره شواهد پژوهشی و ارائه رهنمودهای سیاستی تکمیل خواهد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy reports; The link between research and public policy

نویسنده [English]

  • Masoud Darroudi
university of tehran
چکیده [English]

Policy reports are short documents that present the findings and recommendations of a research project to their audiences, including policymakers, experts, and perhaps non-experts. The special function of these documents is to provide them through workable proposals in the form of scientific frameworks and with support Accurate and observational data enhance the decision-making and policy-making process to increase accuracy and performance.
Question and purpose of the research: Also, the present article tries to review the theoretical implications of filling the research and policy gap and first the international evidence and case studies of countries, barriers and opportunities to strengthen the relationship between researchers and policymakers involved in public policy. . And given the impact that policy reports have on the decision-making and policy-making process of public institutions, and how do they help enhance government policy capacity?
Research Methodology: The present article uses a descriptive and analytical method and tries to analyze how to improve policy-making capacity based on describing the impact of policy reports.
Research Results: By providing quality evidence, policy reports transform the new knowledge produced in their research into context-based messages and clear guidelines for policymakers, which will be complemented by discussions with policymakers on research evidence and policy guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy report
  • public policy
  • research
  • knowledge transfer
  • development