گزارش‌های سیاستی؛ حلقه اتصال پژوهش و سیاست عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر آثار نظری راجع‌به پر کردن شکاف پژوهش و سیاست­گذاری، شواهد بین‌المللی و مطالعات موردی کشورها، موانع و فرصت‌های تقویت ارتباط بین پژوهشگران وسیاست‌گذاران درگیر در سیاست­گذاری عمومی را بررسی نماید. همچنین نشان دهد که گزارش­های سیاستی چه تاثیری بر فرایند تصمیم­سازی و سیاست‌گذاری نهادهای عمومی گذاشته و چگونه به ارتقای ظرفیت سیاستی دولت یاری می‌رسانند؟ این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و تلاش دارد بر پایه­ توصیف روند تاثیرگذاری گزارش‌های سیاستی، نحوه­ ارتقای ظرفیت سیاست‌گذاری را تحلیل نماید. نتایج نشان داد که گزارش‌های سیاستی با ارائه شواهدِ باکیفیت، دانش جدید تولید شده در پژوهش‌های خود را به پیام‌های بافت محور و رهنمودهای شفاف برای سیاست‌گذاران تبدیل ­می­سازند، که این روند در مذاکره با سیاست‌گذاران درباره شواهد پژوهشی و ارائه رهنمودهای سیاستی تکمیل خواهد شود. در نهایت به منظور نفوذ و بهره­گیری یافته­ها و پیشنهادات گزارش­های سیاستی در لایه­های سیاست­گذاری ضروری و لازم است تا  هماهنگی نزدیکی بین پژوهشگران و سیاست‌گذاران از همان ابتدا (به‌جای توزیع نتایج پژوهش در پایان پروژه) برای رسیدن به توافق بر سر مسائل کلیدی و ارتقای فهم روش پژوهش و نیز مالکیت یافته‌ها ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy reports; The link between research and public policy

نویسنده [English]

  • Masoud Darroudi
PhD in Public Policy, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Policy reports are short documents that present the findings and recommendations of a research project to their audiences, including policymakers, experts, and perhaps non-experts. The special function of these documents is to provide them through workable proposals in the form of scientific frameworks and with support Accurate and observational data enhance the decision-making and policy-making process to increase accuracy and performance.
Question and purpose of the research: Also, the present article tries to review the theoretical implications of filling the research and policy gap and first the international evidence and case studies of countries, barriers and opportunities to strengthen the relationship between researchers and policymakers involved in public policy. . And given the impact that policy reports have on the decision-making and policy-making process of public institutions, and how do they help enhance government policy capacity?
Research Methodology: The present article uses a descriptive and analytical method and tries to analyze how to improve policy-making capacity based on describing the impact of policy reports.
Research Results: By providing quality evidence, policy reports transform the new knowledge produced in their research into context-based messages and clear guidelines for policymakers, which will be complemented by discussions with policymakers on research evidence and policy guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy report
  • public policy
  • research
  • knowledge transfer
  • development
بزلی، تیمتی؛کورد، لوئیز (1389). رشد فقرزدا. ترجمه عباس شاکری و امین مالکی. تهران: نشر نی.
جاودانی، حمید (1394). طراحی الگوی سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،۲۱(۲)، ص۸۱-۱۰۴
چانگ، ها چون (1392). اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی. ترجمه اصلان قودجانی. مشهد: انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی.
حاجیانی، ابراهیم (1395). روش­شناسی، طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش­های راهبردی. راهبرد، سال 25، شماره 78، ص 5-28.
درودی، مسعود؛ مصلی‌نژاد، عباس (1396). درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به‌مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاست­گذاری توسعه دولت. مطالعات راهبردی، دوره7، شماره25.
درودی، مسعود؛ وحدانی­نیا، ولی‌اله (1398). سیاست‏گذاری عمومی متأخر؛ گذار از حکومت‌محوری به حکمرانی. دولت­پژوهی، دوره 5، شماره 18، ص 131-170
قلی­پور، رحمت­الله؛ پورسید، بهزاد؛ حمیدی­زاده، علی؛ امیری، عبدالرضا (1389). بررسی تأثیر سیاست‌پژوهی در فضای سیاست­گذاری (مطالعه موردی در مرکز پژوهش‌های مجلس). مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4، ص 127-144.
کروزیه، میشل (1392). دولت فروتن، دولت مدرن. ترجمه مجید وحید. تهران: رخداد نو.
گلدمن، جان (1394). کاربرد روش­های تحقیق در بررسی اطلاعاتی. دانشکده اطلاعات.
هاولت، مایکل؛ رامش، ام. (1394). مطالعه خط­مشیء عمومی: چرخه­های خط‌مشیء و زیرنظام­های خط‌مشیء. ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن. تهران: کتاب مهربان نشر.
یانگ، ایون؛ کوئین، لیزا (1395). راهنمای نگارش گزارش‌های راهبردی در حوزه سیاست­گذاری عمومی. سیدمهدی ساعتچی و امید صالحی. تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری.
 
 
 
 
 
Buse, K., Mays, N. & Walt, G. (2005). Making Health Policy. Maidenhead, England: Open University Press.
Cash, D.W. & et al. (2003). Knowledge systems for sustainable development. PNAS.
Choi, B.C.K. (2007). Can scientists and policy makers work together? Journal of Epidemiology and community health, 59(8).
Clark, W. & Juma, C. (2002). Mobilizing Science and Technology for Sustainable Development. Forum on Science and Technology for Sustainability.
Fairhead, J. & Small, M. (2006). Where techno-Science Meets poverty: Medical research and the economy of blood in the Gambia, West Africa. Social Science & Medicine, 63(4), p.1109-1120.
Herman, L. (2012). Executive Summary Guidelines: A Communication Program workshop. Harward Kennedy School of Government.
Higgins, P.A.T., Chan, K.M.A. & Porder, S. (2006). Bridge over a philosophical divide. Evidence and Policy, 2(2).
Jordan, J. & Turnepenni, J.R. (2015). The Tools Of Policy Furmulation; Actors, Capacities,Venues and Effects. London: Edward Elgar.
Scott, P., Mortimer, E. & Aguiar, O.G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: A Fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. Science Education, 90(4), P. 605-631.
Simon, H. (1975). Administrative Behaviour. 3rd edition. NewYork: The Free Press.
Simon, H. (1985). Human nature in politics: The dislouge of psychology with political science. American Political Science Review, No.79, p. 293-304.
Walsh, C. & Jones, N. (2015). ODI/SciDev.Net International Survey on the Science-Development Policy Interface. Unpublished mimeo London: ODI.
Weingart, P. (1999). Scientific expertise and political accountability: paradoxes of science in politics. Science and Public Policy, 26(3), p.151–161,
WHO. (2004). World Report on Knowledge for Better Health: Strengthening Health Systems. WHO: Geneva.
Wilhelm, T. (2009). Strange Bedfellows: The Policy Consequences of Legislative Judicial Relations in the American States. American Politics Research, Vol.37, p. 3-29.
Young, J. & Court, J. (2004). Bridging Research and Policy in International Development: An Analytical and Practical Framework. RAPID Briefing Paper 1, London: ODI.