توسعه اقتصادی چین؛ نقش نخبگان توسعه گرا و چگونگی انطباق با اقتصاد جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حسین کریمی فرد، گروه علوم سیاسی،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

چکیده

چین از سال 1978 برای نائل شدن به توسعه با مدیریت و هدایت اقتصاد توسط نخبگان توسعه گرا سعی در توقف نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم و پررنگ کردن نظام اقتصادی مبتنی بر مولفه های لیبرالیسم داشت. سیر تحولات سیاسی و اقتصادی چین نشان از تغییر بینش و درک نخبگان از ایدئولوژی گرایی به توسعه گرایی دارد. نقطه آغاز این تغییر جهت در چین به اواخر دهه 1970 دوره اصلاحات و سیاست درهای باز برمی‌گردد. سوالی که این مقاله درصدد پاسخ به آن است عبارتست از: چه عواملی باعث توسعه اقتصادی چین و تعامل این کشور با نظام بین الملل شده است؟روش جمع آوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با متدلوژی تحلیلی و تبینی به اثبات برشد عبارتست از: تغییر بینش و درک نخبگان، گذار از اقتصاد برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار ، وجود دولت اقتدارگرا و اتخاذ سیاست های انطباقی با اقتصاد جهانی از عوامل مهم اصلاح و توسعه اقتصاد چین و تعامل با نظام بیثن الملل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China's economic development; The role of developmental elites and adaptation to the global economy

نویسنده [English]

  • hossien karimifard
Hossein Karimifard, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Since 1978, China has sought to halt the economic system based on socialism and to highlight the economic system based on the components of liberalism in order to achieve development by managing and directing the economy by developmentalist elites. The course of China's political and economic developments shows a shift in elites' perceptions and perceptions from ideology to developmentalism. The beginning of this shift in China dates back to the late 1970s period of reform and open door policy. The question that this article seeks to answer is: What factors have contributed to China's economic development and its interaction with the international system? The method of collecting information and data is library. The hypothesis of this article, which is tried to be proved by analytical and explanatory methodology, is: change of vision and understanding of elites, transition from centralized planning economy to market economy, existence of authoritarian government and adoption of policies adapted to global economy. It has developed China's economy and interacted with the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • economic development
  • ideological elite
  • developmentalist elite
  • state