بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

2 پژوهشگر ارشد پدافند غیر عامل موسسه اینده پژوهشی وزارت دفاع

چکیده

فرآیندهای نظامی- امنیتی در خاورمیانه(غرب آسیا) با توجه به مجاورت جغرافیایی به شکل اساسی بر منافع و جایگاه استراتژیک ج.ا. ایران در ترتیبات امنیتی خاورمیانه تاثیرگذار بوده است. از طرف دیگر، حضور آمریکا در منطقه با پیوندهای استراتژیکی که محور عربی – صهیونیستی برقرار کرده، این روابط را پیچیده‌تر ساخته است. در همین راستا، نوسازی ارگان‌های نظامی، تسلیحات و تجهیرات نظامی متناسب با دانش و فناوری روز دنیا در دستور کار ج.ا. ایران قرار گرفت. پژوهش حاضر می‌کوشد با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی سیاست‌های نظامی اتحاذ شده از سوی ایران در قبال شکل نوینی از دیپلماسی به نام "دیپلماسی نظامی" و تاثیر آن بر سیاست خارجی کشور می‌پردازد. در این راستا، سوال محوری مقاله بر این مبنا است که دیپلماسی نظامی چه تاثیری بر سیاست خارجی ج.ا. ایران داشته است؟ با توجه به اینکه دیپلماسی نظامی، شیوه نوین ارائه توان نظامی برای پرهیز از درگیری، افزایش بازدارندگی و ابزاری در دست کارگزاران سیاست خارجی دولت‌ها به منظور افزایش قدرت چانه‌زنی و توانمندسازی آن است، بررسی‌های بوجود آمده نشان خواهد داد که اتخاذ چنین رویکردی از سوی ج.ا. ایران، سبب افزایش توانمندی این کشور در پیگیری اهداف سیاست خارجی و پیرو آن، افزایش قدرت- امنیت و نقش آن در عرصه تحولات منطقه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of military diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • danial rezapour 1
  • abolfazl majidi 2
1 ph. d
2 senior resercher
چکیده [English]

Military-security processes in the Middle East (West Asia), due to their geographical proximity, are fundamentally based on the interests and strategic position of the Islamic Republic of Iran. Iran has been influential in Middle East security arrangements. On the other hand, the US presence in the region has complicated these relations with the strategic ties that the Arab-Zionist axis has established. In this regard, the modernization of military organs, weapons and military equipment in accordance with modern knowledge and technology on the agenda of the Islamic Republic of Iran. Iran was located. The present study tries to use the analytical-descriptive method to examine the military policies adopted by Iran in response to a new form of diplomacy called "military diplomacy" and its impact on the country's foreign policy. In this regard, the central question of the article is based on what effect military diplomacy has on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Has Iran had? Given that military diplomacy is a new way of providing military capability to avoid conflict, increase deterrence, and is in the hands of governments' foreign policy agents to increase and empower bargaining power, studies have shown that Adoption of such an approach by J.A. Iran increases the country's ability to pursue and pursue foreign policy goals, increase power-security and its role in regional developments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Military Diplomacy
  • Iran
  • Military Capability
  • Deterrence