بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل، موسسه آینده‌پژوهی وزارت دفاع، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست­های نظامی اتحاذ شده از سوی ایران در قبال شکل نوینی از دیپلماسی به نام دیپلماسی نظامی و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران است. می­پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که با توجه به اینکه دیپلماسی نظامی، شیوه نوین ارائه توان نظامی برای پرهیز از درگیری، افزایش بازدارندگی و ابزاری در دست کارگزاران سیاست خارجی دولت­ها به منظور افزایش قدرت چانه­زنی و توانمندسازی آن است، اتخاذ چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی ایران، سبب افزایش توانمندی این کشور در پیگیری اهداف سیاست خارجی و پیرو آن، افزایش قدرت- امنیت و نقش آن در عرصه تحولات منطقه­ای می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Military Diplomacy in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Danial Rezapour 1
  • Abolfazl Majidi 2
1 Ph.D., Department of International Relations, Gilan University, Gilan, Iran
2 Master's degree in passive defense, Future Research Institute of the Ministry of Defense, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review the military policies adopted by Iran in approach to a new form of diplomacy called military diplomacy and its impact on Iran's foreign policy. The method of study is descriptive-analytic and the results showed that since military diplomacy is a new method of representing military power to avoid conflict and acts as a deterrent and means in the hands of the officials of the foreign policy to foster the power of negotiation, adopting such an approach by the Islamic Republic of Iran strengthens this country to pursue its goals in the foreign policy and consequently, improve its power-security in the realm of regional transformations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Military Diplomacy
  • Islamic Republic of Iran
  • Military Power

احمدیان، قدرت؛ بنی‌اشرف، سید امیرحسین (1398). «سیاست خارجی ج.ا. ایران: ارتقاء شأن. تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 38.

ارجمند جوادی، محمدجواد؛ گنج خانلو، مصدق (1399). الگوی روابط عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ج.ا. ایران. سیاست، دوره 50، شماره 1.

پیرسلامی، فریبرز؛ پیرانخو، سحر (1396). تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی ج.ا. ایران. راهبرد، سال 26، شماره 83.
دولت‌آبادی باقری، علی (1392). نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران. سیاست دفاعی، سال 22، شماره­ 85.
صالحی، سید جواد؛ فرح‌بخش، عباس (1395). پایگاه‌سازی نظامی در غرب آسیا (خاورمیانه) و بازدارندگی ج.ا. ایران. سیاست دفاعی، سال 24، شماره 96.
طارمی، کامران (1395). تاثیر دیدگاه­های امام خمینی بر فرهنگ استراتژیک ج.ا. ایران. سیاست، دوره 46، شماره 4.
طباطبایی، سید محمد؛ آسمانی، حدیث (1397). بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی روسیه. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 35.
عباسی، ابراهیم؛ نجات، سید علی؛ طالبی، صغری (1395). الگوی امنیتی بازدارندگی در تنگه هرمز و امنیت ملی ج.ا. ایران. پژوهش­های راهبردی سیاست، سال 5، شماره 17.
مرادیان، محسن؛ هادی‌نژاد، فرهاد؛ پورمنافی، ابوالفضل (1397). ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل قدرت نظامی کشورها. راهبرد دفاعی، سال16، شماره 64.
مسعودنیا، حسین؛ ابراهیمی، شهروز؛ درج، حمید (1397). واکاوی سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال بحران سوریه: چالش­ها و پیامدها. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره8، شماره 28.
الوقت (15اسفند 1397). دیپلماسی نظامی رژیم صهیونیستی؛ مولفه­ها و چالش­ها. قابل دسترس در: http://alwaght.com/fa/News/150052
یاری، احسان (1398). الزامات ژئوپلیتیک و ضرورت­های راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در محیط آنارشیک نظام بین­الملل. آفاق امنیت، سال 12، شماره 42.

 

DIA. (2019). Iran military power, Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance. U.S. Government Publishing Office.
Drab, L. (2018). Lefence diplomacy – an important tool for the implementation of foreign policy and security of the state. Security and Defence Quarterly,20(3).
Kamal Mohei, M. (2020). The Iranian policy in the Middle East: Evolution and consequences. Journal of Humanities and Applied Social Sciences. DOI:10.1108/JHASS-01-2020-0013
Maher, N. (2019). Balancing deterrence: Iran-Israel relations in a turbulent Middle East. Review of Economics and Political Science. DOI: 10.1108/REPS-06-2019-0085.
Mohammed, K. (2018). Why is Iran a regional dilemma? AlAhram Foundation, the International Politics, No. 214, p. 76-79.

Washington Institute (24 july 2020). Iran-Syria Air Defense Pact Could Disrupt Allied Operations. URL= https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-syria-air-defense-pact-could-disrupt allied-operations.