الزامات و پیامدهای سیاستگذاری فرهنگی در لبنان مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هدف از این تحقیق، استخراج الزامات و پیامدهای سیاستگذاری فرهنگی لبنان با توجه به گستردگی قومی و مذهبی در این کشور و ارائه اطلاعات و تحلیل‌‌های مفید برای سیاستگذارانی است که بدنبال برخورداری از فضای باز فرهنگی و به رسمیت شناختن اقوام، مذاهب و فرهنگ های مختلف هستند.
وجود چنین گستردگی قومی و مذهبی در لبنان، موجد گسستگی، شکاف، تنش و چالش‌های فراوان بوده است. در واقع، هر لبنانی بیش از آنکه خود را در قالبی ملی تعریف کند؛ خود را یک سنی، شیعه، و یا یک مسیحی مارونی تعریف می‌کند. در چنین جامعه‌ای به نظر می‌رسد وجود عوامل اینچنینی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد مشکل و افزودن پیچیدگی در سیاستگذاری فرهنگی داشته باشد.
در این خصوص، گام‌های اصلی فرایند سیاستگذاری فرهنگی در کشور لبنان و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن بررسی و تبیین شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مهم‌ترین الزامات و پیامدهای فرایند سیاستگذاری فرهنگی لبنان، استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements and consequences of cultural policy in Lebanon based on qualitative content analysis

نویسنده [English]

  • Hosein Parkan
dte.ir
چکیده [English]

The purpose of this study is to extract the requirements and consequences of Lebanese cultural policy considering the ethnic and religious extent in this country and to provide useful information and analysis for policymakers seeking open cultural space and recognition of different ethnicities, religions and cultures. .
The existence of such an ethnic and religious expansion in Lebanon has created many divisions, gaps, tensions and challenges. In fact, every Lebanese is more than defining himself in a national format; He defines himself as a Sunni, a Shiite, or a Maronite Christian. In such a society, the existence of such factors seems to play a decisive role in creating problems and adding complexity to cultural policy-making.
In this regard, the main steps of the cultural policy-making process in Lebanon and its influential components have been reviewed and explained. Then, using the method of qualitative content analysis, the most important requirements and consequences of the Lebanese cultural policy process are extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cultural Policy Process"
  • "Parties"
  • "Sects"
  • "Ethnicities"
  • "Lebanon"