تاملی بر چهارچوب‌های شناختی ناظر بر آینده نظام بین‌الملل در بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش تاریخ پردیس فردوسی البرز

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب بیش از آنکه منشوری جهت ارتقای آگاهی مردم ایران باشد سندی راهبردی است که با عنایت به مؤلفه‌های اساسی و بنیادین انقلاب اسلامی بر پایه تجربیات گذشته با نگاهی امیدوارانه به آینده می‌نگرد. یکی از ملزومات حضور انقلاب اسلامی در عرصه‌های جهانی شناخت چهارچوب‌های شناختی در آینده نظام بین-الملل با عنایت به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی می‌باشد. بر همین اساس مقام معظم رهبری «مدظله العالی» با تبیین و ترسیم چشم‌اندازهای پیش روی انقلاب اسلامی و راهبردهای تحقق آن در قالب بیانیه گام دوم انقلاب اقدام به ترسیم سطوح شناختی در عرصه‌های مختلف نمودند. بر این اساس در این نگاشته سعی گشته است تا با اتخاذ رویکرد آینده پژوهی و روش دیده‌بانی و با عنایت به مؤلفه‌های پایه‌ای و بنیادین انقلاب اسلامی اقدام به تبیین محتوایی بیانیه گام دوم شود و در راستای تحقق نظام انقلابی به عنوان بستر تحقق اهداف مد نظر در گام دوم انقلاب، نسبت به تبیین چالش‌ها و فرصت‌های انقلاب اسلامی در چهارچوب شناختی ناظر بر آینده نظام بین‌الملل اقدام گردد. یافته مقاله نشان می‌دهد که شکل‌گیری و تکمیل چهارچوب‌های شناختی، فرآیندی تدریجی و تکمیلی است که نیازمند زمان بوده و از ملزومات آن شکل‌گیری تحول معنوی متکی بر فهم و شناخت صحیح نسبت به مسائل می‌باشد. بدون تردید رسیدن به این خواسته مستلزم نقشه راه متناسب با الزامات و سایر مقدمات کار است که بخشی از آن تحقق‌یافته و ادامه موفقیت در آن مشروط بر بسترسازی‌های متناسب با آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی در پیکره دولت با همفکری نخبگان و دلسوزان انقلاب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Cognitive Frameworks for the Future of the International System in the Statement of the Second Step of the Revolution

نویسندگان [English]

  • amir karimi 1
  • sajjad jalilian 2
1 Undergraduate student in history education at Ferdowsi Alborz Campus, alborz, iran
2 PhD student in Political Studies of the Islamic Revolution of Shahed University
چکیده [English]

The statement of the second step of the revolution is more than a prism to raise the awareness of the Iranian people, it is a strategic document that looks at the future with hope, taking into account the basic components of the Islamic Revolution, based on past experiences. One of the requirements for the presence of the Islamic Revolution in the world arenas is to know the cognitive frameworks in the future of the international system with regard to the original ideals of the Islamic Revolution. Accordingly, the Supreme Leader of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, by explaining and outlining the perspectives facing the Islamic Revolution and the strategies for its realization in the form of a statement of the second step of the revolution, drew cognitive levels in various fields. Accordingly, in this article, an attempt has been made to explain the content of the statement of the second step by adopting a futurist approach and observation method, and considering the basic components of the Islamic Revolution, and in order to realize the revolutionary system as a platform for realization. Objectives in the second step of the revolution, to explain the challenges and opportunities of the Islamic Revolution in a cognitive framework for the future of the international system. The findings of the article show that the formation and completion of cognitive frameworks is a gradual and complementary process that requires time and one of its requirements is the formation of spiritual transformation based

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • the second step of the revolution
  • futures studies