واکاوی تهدیدات امنیت ملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری، علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی تهدیدات امنیت ملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری عمومی است. در این راستا، ضمن احصای جامع تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل‌نگر و جامع و با استفاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور در چهار دسته نظامی- اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی- سیاسی و محیطی- منابع بررسی گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله‌ مراتبی، این تهدیدات اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان داد که معیار نظامی- اطلاعاتی بیشترین اهمیت را در میان سایر معیارها دارد، لذا، راهبرد‌های امنیتی نظام بر مبنای شاخص‌های ذکر شده ذیل این معیار، مهم‌ترین حوزه برای تخصیص سرمایه‌های انسانی و مالی جهت مقابله با تهدیدات است. تهدیدات نظامی- اطلاعاتی نسبت به سایر تهدیدات برجسته‌ترند و در میان تهدیدات این گروه نیز، از نظر خبرگان امنیتی و اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی ضریب تهدید بالاتری دارد. خبرگان امنیت ملی، در میان گزینه‌های مختلف، برای حوزه تهدیدات نظامی- اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ بیشترین اهمیت را قائل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Threats to the Domestic and Foreign National Security of the Islamic Republic of Iran and its Impact on Public Policy Making

نویسندگان [English]

  • Ali shariar Manteghi Fasaei 1
  • Saeed Jahangiri 2
1 PhD., Student in Political Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD., Political Science, Iran Issues, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to analyze the threats to the domestic and foreign national security of the Islamic Republic of Iran and its impact on public policy. In this regard, in addition to the comprehensive approach to national security threats, with a comprehensive and thorough approach, using the new approach of national security studies, the country's national security threats were examined in four categories: Military- Intelligence, Economic, Cultural-Political, and Environmental- Resources. In the next step, these threats were prioritized using the hierarchical analysis method. The results showed that the military-intelligence is the most important criterion among other criteria, so the security strategies of the system based on the sub-indicators mentioned in it are the most important area for allocating human and financial capital to deal with threats. Military-intelligence threats are more prominent than other threats, and among the group's threats, it has a higher threat from security and intelligence experts. National Security Experts have emphasized the importance of the military-intelligence, espionage, and influence among various options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • Threats
  • National Security Policy
  • Public Policy
ابراهیمی، نبی (1392). نوسلفی‌گری و جهانی ‌شدن امنیت خاورمیانه. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افراسیابی، محمدصادق (1396). نمره سواد رسانه‌ای در ایران چند است؟ قابل دسترس در: https://www.isna.ir/news/96042010830
امیری، باقر (1397). چالش‌های سازمان‌های رادیو و تلویزیون داخلی بین‌المللی. شبکه اطلاع‌رسانی روابط عمومی ایران (شارا).
آقایی، سید داوود و همکاران (۱۳۹7). واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. روابط خارجی، شماره 4.
بوربورحسین بیگی، مریم (1395). بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزش­ها در بین دو نسل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
پاستر، مارک (1392). عصر دوم رسانه‌ها. ترجمه غلامحسین صالح‌یار. تهران: مؤسسه ایران.
پیرمحمدی، مهدی؛ محمدی لرد، عبدلامحمود (1394). سیاست و اطلاعات: مطالعه موردی ایالات ‌متحده آمریکا. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاص.
تهامی، سید مجتبی (1391). امنیت ملی؛ دکترین سیاست‌های دفاعی و امنیتی. تهران: نشر آجا.
حکیمی، رویا (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی بر هویت (مطالعه‌ای موردی روی فیس‌بوک و کاربران کرد). جـهانی رسـانه، شماره 11.
خیری اصل، خیراله (1391). تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی. مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 12236.
دریفوس، رابرت (1389). آیا ما به طور محرمانه درگیر یک جنگ سایبری با ایران هستیم؟ سیاحت غرب، شماره 87.
ربیعی، علی (1387). رسانه­های نوین و بحران هویت. مطالعات ملی، سال نهم، شماره 4.
سردارنیا، خلیل‌الله (1388). اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها (بررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی). پژوهش‌های ارتباطی، دوره 16، شماره 60.
ضیایی‌پرور، حمید (1388). ایران و جنگ رسانه‌ای: جنگ نرم. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، ج2.
عبدالحسین‌زاده، شراره (1395). تشخیص واقعیت با سواد رسانه‌ای. جام جم سیما.
عقیلی، وحید؛ جعفری، علی (1392). بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه‌های اجتماعی. در: مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی. تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات.
قاسم‌زاده، مرتضی (1393). نقش شبکه‌های اجتماعی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی. پرتال سیاست ما، دیپلماسی رسانه‌ای و عمومی.
کاستلز، مانوئل (1389). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمه حسن چاووشیان. تهران: طرح نو، ج2.
کلارک، یان (1386). جهانی‌ شدن و نظریه روابط بین‌الملل. ترجمه فرامرز تقی‌لو. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
گروهى از نویسندگان (1381). رسانه‌ها و ثبات سیاسى. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
معتمدنژاد، کاظم (1392). وسایل ارتباط ‌جمعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ پنجم، ج1.
موحدی صفت، محمدرضا (1391). امنیت ملی در فضای سایبر؛ فرصت‌ها و تهدیدها با تأکید بر استقرار دولت الکترونیکی. مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره30.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1397). مرجعیت رسانه‌ای در ایران. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میان درود.
 
 
Dell, P. (2009). Identity and the effect of the internet. In: Proceedings of the second Global Congress of Citizens Networks.
Ellison, N.B. & Boyd, D.M. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13.
Marlow, C. (2006). Investment and Attention in the Weblog Community. Available at: alumni.media.mit.edu.
McKnight, D.H. & Chervany, N.L. (2006). Reflections on an initial trust - building model. Handbook of trust research.
Pempek, T. & et al. (2009). College students social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30.
Suwanaa, F.L. (2017). Empowering Indonesian women through building digital media literacy. Kasetsart Journal of Social Sciences, Vol.,38, No.3.