واکاوی نقش حفره‌های دولتی پاکستان بر واگرایی قومی بلوچ‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

حفره‌های دولت به عنوان پدیده‌هایی که بصورت سازمان‌یافته و در سطحی گسترده موجودیت و حاکمیت دولت‌ها را در فضای جغرافیایی به چالش می‌کشند‌. به همین دلیل، شناسایی حفر‌ه‌های دولت به عنوان عوامل به چالش کشاننده حاکمیت و امنیت دولت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. فرضیه این پژوهش در پی‌پاسخ به این سوال است که پاکستان از ناحیه حفرهای دولت(حکومت) با چه مشکلاتی مواجهه است؟ چه رابطه‌ای بین حفره‌های دولتی پاکستان با چالش‌های قومی(بلوچ‌ها) در ایران وجود دارد؟ به نظر می‌رسد رابطه مستقیمی بین تأثیر‌پذیری مسائل قومی بلوچ‌ها در ایران و حفرها و چالش‌های دولتی در پاکستان وجود دارد. قدرت غیر متعارف ارتش و آی.اس.آی، نفوذ گروهای متعدد اسلامی عمدتأ رادیکال‌، ‌اعمال قدرت به احزاب خاص‌، وضعیت بد اقتصادی، توسعة انسانی ضعیف و مشکلات ناشی از مواد مخدر و ناتوانی این کشور در به حداقل رسانی خسارات ناشی از باران‌های موسمی، در ردیف مهم‌ترین حفرهای دولتی پاکستان‌اند. این وضعیت با توجه به همجواری استان سیستان و بلوچستان و با وجود پتانسیل‌های  واگرایی(داخلی و بیرونی) این استان‌، عرصة کنش پاره‌ای از تحولات‌ واگرایانه قوم بلوچ در رابطه با ایران را به وجود آورده است. لذا شکاف‌هایی نظیر: ‌هویت خواهی قومی، تنش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و کالا، تروریسم و انواع خشونت‌های سازمان یافته در قالب گروهای معاند و معارض با نظام ایران‌؛ ‌دارای رابطه مستقیمی با چالش‌های ساختاری کشور پاکستان‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Analysis of the Role of the Pakistan State holes in Ethnic divergence of Baluchs in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mohammadi 1
  • Ebrahim Ahmadi 2
1 Associate Professor, Department of Political Geography, Shahid Beheshti University
2 Master of Political Science
چکیده [English]

State gaps as phenomena which are organized and widely challenged the existence of State Sovereignty in geographic space. So Identifying the state gaps as things that challenge the rule and the state security is very important. The hypothesis of this study is “What are the problems of the gaps in Pakistan government (state)?” What is the relationship between the Pakistan gap of the ethnic challenges (Bellucci) to Iran? It seems that there is a relationship between the influence of the Baluch ethnic problems in Iran and the State gaps have challenges in Pakistan. Unconventional power of the army and ISI, Several radical Islamic groups, Power applied to certain parties, bad economic situation, Poor human development and the problems caused by drugs and the inability of the country to minimize the damage caused by monsoon rains, are the most important gaps in Pakistani State. This situation - due to the nearness of Sistan and Baluchestan province, the actions of some evolution of the ethnic Baluch are associated with Iran. The gaps such as: ethnic identity, Border tensions, drugs traffic, terrorism and forms of organized violence in secessionist groups and the conflict with the Iranian regime; has a direct impact on the Structure of Pakistan. This research is based on descriptive-analytical method. The data are gathered in attributive method by referring to valid sources like books, papers and reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Pakistan
  • Sistan and Baluchistan
  • Baluch Ethnic
  • State holes