چالش‌های هویت ملی در عصر جهانی‌شدن(با نگاهی به ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این مقاله بررسی چالش­های پیش­روی مفهوم هویت ملی در عصر جهانی­شدن می­باشد، ضمن اینکه نگاهی نیز به تاثیر این فرایند بر هویت ملی در ایران داشته و راهکارهایی جهت صیانت از هویت ملی کشور ارائه خواهد داد. به­طورکلی اگر هویت ملی را به‌معنای آگاهی و احساس تعلق و وفاداری اعضای یک جامعه نسبت به اجتماع ملی و عناصر سازنده آن و همچنین عاملی مهم در ایجاد وحدت و همبستگی ملی در نظر بگیریم، فرایند جهانی‌شدن به‌عنوان فرایندی همه­گستر و یکپارچه، آن را با چالش­ها و آسیب‌پذیری­های جدی مواجه کرده است. این فرایند توانسته با تضعیف کار ویژه‌های سنتی هویت‌سازی دولت‌های ملی؛ کمک به شکل‌گیری هویت‌های فراملی و چندپاره؛ و نیز تقویت هویت‌های فروملی(قومی)، احساس تعلق‌خاطر و وفاداری اعضای بسیاری از جوامع را نسبت به هویت ملی‌شان کاهش داده و به بروز بحران هویت ملی در کشورها کمک نماید؛ از نگاه این مقاله، تکنولوژی‌های ارتباطی فراملی به‌ویژه اینترنت به‌عنوان یکی ازابزارهای مهم جهانی‌شدن، نقش اساسی‌ای در ایجاداین وضعیت دارند. نکته مهم در اینجا این است که کشور ایران نیز از فرایند جهانی‌شدن تاثیر پذیرفته، به‌طوری‌که هویت ملی آن با چالش‌های ناشی از این فرایند مواجه شده است. اما با تمامی این‌ها، مقاله بر این باور است که دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با کسب شناخت صحیح از فرایند جهانی‌شدن و اتخاذ تدابیر و سیاست­های مناسب و کارآمد، از هویت ملی کشور صیانت نموده و از بروز بحران در این حوزه جلوگیری نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The National Identity Challenges in the Age of Globalization (looking at Iran)

نویسنده [English]

  • Majid Abbaszadeh Marzbali
Ph.D Student in political science , Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

This paper aims to survey the challenges which the conception of national identity has encountered in the age of globalization, and how they affect Iranian national identity. In addition, we seek a proposal to take some precautionary measures to maintain the national identity. Generally, national identity is considered as awareness, belonging and loyalty which members of a society feel about their national communities and constituents. By weakening the national states` traditional function of identity-forming, and provoking the formation of supra-national and bricolage identities, and strengthening sub-national identities, globalization as a worldwide integrated process having affected all dimensions of human society and it has underpinned a large number of people`s feeling of belonging and loyalty to their national identity and it plays an important role in the rise of crisis in the national identity of many countries. Widespread communication technologies, especially the Internet, play an important role in this process. Iran has also been impressed by process of globalization so the Iranian national identity has been challenged too. Nonetheless, the present paper believes that the government of Islamic Republic of Iran might prevent the occurrence of crises in this scope and maintain the national identity through understanding the globalization process properly and making effective policies and precautionary measures.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: National identity
  • Iranian National Identity
  • Globalization
  • Internet
  • Crisis of National Identity