شاخص‏ های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم قرآن و حدیث، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

 
چکیده
مقام معظم رهبری به‏ویژه در دهۀ اخیر بارها در سخنرانی‏هایشان عبارت «جوان مؤمن انقلابی» را به کار برده‏اند و با تبیین ویژگی‏های آن، الگوی ترازِ جوان در جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشیده‏اند. هدف این پژوهش دستیابی به شاخص‏های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی است؛ ازاینرو با تحلیل محتوای کیفی سخنان مقام معظم رهبری، نخست شاخصهای «جوان مؤمن انقلابی» استخراج و دسته‏بندی شده و سپس بر پایۀ آن و بر اساس مدل شاخص‏نگاری اسلامی، شاخص‏های «طلبۀ جوان مؤمن انقلابی» در سطوح بنیادی، ابعادی و کیفی تعریف شده است. سوال اصلی مقاله این است که بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، طلبۀ جوانِ مؤمنِ انقلابی چه شاخص‏هایی دارد؟  برای پاسخ به این سوال42 شاخص در سه مقولۀ جوان، مؤمن و انقلابی برای «طلبۀ جوان مؤمن انقلابی» به دست آمده است که می‏تواند دستمایۀ سیاستگذاری و برنامه‏ریزی فردی، اجتماعی و مدیریتی طلاب جوان قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristics of a Young Revolutionist Believer Student in Supreme Leader`s view

نویسنده [English]

  • Seyyed Mostafa Ahmad Zadeh
Assistant Professor of Hadith and Quran Sciences, Institute of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

Abstract
 
The Supreme Leader of Iran has used the term “young revolutionist believer” many times in his speeches in recent decade and he tried to explain the characteristics of an ideal young person in Islamic Republic of Iran. The aim of this article is to show the features of a young revolutionist believer student, So we tried to qualitatively analyze the content of Supreme Leader`s speech. First of all we found and classified the features of a young revolutionist believer student then we tried to define its feature`s on the basic, qualitative and aspectual levels based on Islamic criteria-graphy. The main question of this article is “What are the features of a young revolutionist believer student?” To answer this question we found 42 features for a young revolutionist believer student that can be used in personal, social, and managerial planning and policy making.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ayatollah Khamenei
  • Young Revolutionist Believer Student
  • Islamic Revolution
  • Qom Seminary