تبارشناسی و برابرنهاد نظریه‌ی جاهلیت مدرن در اندیشه سیاسی آیت‌ا... خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود.

چکیده

چکیده:
موضوع نقش دولت، کارویژه­ها و نقشی که این پدیده در مسیر هدایت جوامع انسانی به سوی فضیلت و سعادت به عهده داشته، موردتوجه اندیشمندان علم سیاست بوده است. در این راستا دین ومذهب را می‌توان تأثیرگذارترین عوامل بر تفسیر از حیات مادی بشری دانست. در همین حال، انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی که با خلق گفتمان برزیستن ایمانی، ‌کوشید تا با ترویج اندیشه‌های ماورایی، طیف وسیعی از شیعیان، مسلمانان و مستضعفان جهان را از تمدن مادی معاصر که زندگی را حرکتی مکانیکی و بدون هدف می‌کند، آگاه ‌سازد، همواره نگاهی متفاوت به مفاهیم نظری و از جمله مفهوم جهل در جهان بیرونی داشته است. سوال اصلی مقاله این است: منظور از «جاهلیت مدرن» در نظام فکری آیت‌ا... خامنه‌ای چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله این است که آیت‌ا... خامنه‌ای با تاکید بر  معنویت الهی و توحید، نظام اندیشگی حاکم بر مدرنیته و مدرنیسم را همچون جامعه‌ عربی پیش از ظهور اسلام «جاهلیت» می داند ومعتقد است که  جاهلیت مدرن بر مبنای تنازع بقا،  خشونت و غضبی افسارگسیخته بنا شده است. این نوشتار با تبارشناسی مفهوم و مصادیق جاهلیت در اندیشه رهبر عالی انقلاب ضمن بررسی نحوه صورتبندی مفهوم جاهلیت در قرآن، حدیث و آرای فارابی، ملاصدرا، سید قطب و امام خمینی می‌کوشد تا تاثیر این نگرش را در اندیشه سیاسی و مواضع بین‌المللی آیت‌ا... خامنه‌ای تبیین کند و در عین حال برابر نهاد (آنتی‌تز) آن را نیز در متن یا فحوای سخنان ایشان بازنمایی کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy and Equalizer the Theory of Modern Ignorance in the Political Thought of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Shariati 1
  • Mahdi Abasi Shahkuh 2
1 Assitant Professor of Political Science, Tarbiat Modarres University
2 Ph.D. Stunent in Political Science, Islamic Azad University, Shahrood Branch
چکیده [English]

Abstract
The topic of government role, special works and a role that this phenomenon has had in the way of guiding human societies towards virtue and prosperity have been considered by Political science thinkers. In this regard, religion and faith can be noticed as the most effective factor on the interpretation of human material life. In the meantime, Islamic revolution of Iran as a revolution that by creating conversation on faithful life tried to aware a wide range of Shiites, Muslims and oppressed people in the world from contemporary material civilization which makes life as a mechanical movement and aimless by propagation of supernatural thoughts; So it has always a different view towards Theoretical Concepts such as ignorance concept in the outside world. The main question of the present study is that; what is the meaning of modern ignorance in the intellectual system of Ayatollah Khamenei? To answer this question, the hypothesis of this study is that Ayatollah Khamenei by emphasis on divine spirituality and monotheism, knows intellectual system governing on modernity and modernism like Arab Society before the advent of Islam "Jahilite" and he believes that modern ignorance has established on the bases of struggle for Survival, violence and frustration. This article deals with the genealogy of concept and instances of ignorance in the thought of Supreme Revolutionary Leader while studying the formulation of the concept of ignorance in the Quran, Hadith and Farabi, Mulla Sadra, Sayyid Qutb and Imam Khomeini tries to explain the effect of this viewpoint on political thought and international positions of Ayatollah Khamenei and at the same time, the equalizer (Antitheus) also describes it in the context or context of his words.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ayatollah Khamenei
  • modern ignorance
  • Islamic Revolution
  • The West