علل اقتصاد سیاسی ایران در پذیرش قطعنامه 598

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

چکیده

چکیده
جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین اتفاقات و از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم بود که از سال 1359 شروع شد و تا سال 1367 ادامه پیدا کرد. با شروع جنگ عراق علیه ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به این جنگ عکس‌العمل‌های مختلفی داشت و چندین قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای خاتمه دادن به جنگ  و دعوت طرفین به صلح صادر شد. قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت به دلیل برآورده نکردن خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران ازجمله معرفی متجاوز، هربار با عدم پذیرش از سوی ایران مواجه می‌شد. درنهایت قطعنامه 598 در تیرماه 1366 از سوی شورای امنیت صادر شد. این قطعنامه دارای تفاوت‌هایی با سایر قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت دررابطه با جنگ عراق و ایران بود. جمهوری اسلامی ایران پس از یک سال موضع نه رد و نه قبول قطعنامه، موافقت خود را با پذیرش آن اعلام داشت و جنگ را خاتمه یافته تلقی نمود. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی جنگ وضعیت اقتصادی چندان مناسبی نداشت. وضعیت بد اقتصادی به‌شدت سیاست‌های اقتصادی دولت را تحت تأثیر مخرب خود قرار داده بود. زیرساخت‌های اقتصادی به‌شدت چار آسیب و ضعف شده بودند. دولت جمهوری اسلامی ایران در تأمین و مدیریت هزینه‌های جنگ و سایر هزینه‌های مربوط به سطح کشور و زندگی مردم دچار مشکل شده بود. وضعیت اقتصادی ایران سیاست‌ نظامی کشور را نیز به ‌شدت تحت تأثیر قرار داده بود. این مقاله ضمن اشاره به شرایط اقتصادی ایران در هشت سال دفاع  مقدس و با تأکید بر سه سال پایانی جنگ، در پی پاسخ به این سؤال است که مهمترین زمینه‌های اقتصاد سیاسی پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران چه بود؟ فرضیه‌ مقاله این است که چالش‌های اقتصاد سیاسی فراروی دولت ایران مهمترین دلایل پذیرش قطعنامه 598 بوده‌ است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for Iran's Political Economy to Adopt Resolution of 598

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad Nia 1
  • Golnaz Mirali 2
1 Assistant Professor
2 Master in Political Science, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

Abstract
Imposed Iraq War against Islamic Republic of Iran was one of the most important happenings and the longest war of the twentieth century started from 1359 and continued until 1367. With the start of the Iraq war against Iran, The United Nations Security Council had different reactions to respond this war. Several Resolutions by the UN Security Council were issued to end the war and invite the parties to peace. The issued Resolutions by the Security Council for failure to meet the demands of the Islamic Republic of Iran, including the introduction of the aggressor, were confronted by Iran's refusal to accept every time. Eventually, Resolution of 598 was issued by the Security Council in July 1366. This statement is different from other Resolutions issued by the Security Council regarding the Iraq war and Iran. After one year, Islamic Republic of Iran with no reject or accept the Resolution, agreed to accept it, and ended the war. Islamic Republic of Iran did not have proper economic situation in final years of war. Government’s economic policies were seriously influenced by bad economic situation. Economic infrastructures were severely damaged and weak. The government of Islamic Republic of Iran was in difficulty in providing and managing the costs of war and other costs related to the country and lives of people. Iran's economic situation was also heavily influenced by the country's military policy. The present article, while pointing to Iran's economic conditions during eight years of the holy defense and emphasizing the final three years of war, seeks to answer the question of what was the main political context for the adoption of 598 by Iran. The hypothesis of the present article is that the political economy challenges of Iranian government were the main reasons for adoption of Resolution of 598.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: War
  • Iran
  • Iraq
  • Political Economy
  • Resolution of 598
  • Decision Making Theory
  • Economic Indicators