چیستی نظام سلطه و چگونگی مقابله با آن (از دیدگاه مقام معظم رهبری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاه

2 دانش آموخته حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
جهان در دو قرن اخیر شاهد توسعه و پیشرفتهای شگرف و چشم گیری در حوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی بوده است. سرعت این پیشرفتها از نیمه دوم قرن بیستم تا امروز بطور روزافزونی تشدید گردیده است. حاصل این پیشرفت و تکامل اگر چه به نوآوریها و تسهیلات و امکانات شگرفی منجر شده است و تحولات بنیادی در ابعاد مختلف زیست اجتماعی را سبب شده است، اما به همان نسبت و بلکه بیشتر بر معضلات جهانی و روابط اجتماعی ملل افزوده و در سطح کلان سیاست بین الملل را با مصائب و مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است. از دیدگاه مقام معظم رهبری سامان و صورتبندی که این وضعیت از سیاست جهانی و روابط بین المللی ترسیم نموده است، ساختاری است که از منظر ایشان به «نظام سلطه» تعبیر می شود. این مقاله به سه سوال چیستی نظام سلطه، چرایی و علل شکل گیری آن و راه حل و چگونگی مقابله با آن از منظر اندیشه آیت الله خامنهای پاسخ میدهد. و به این نتیجه میرسد که سلطه‌گری، و سلطه‌پذیری بعنوان ماهیت اصلی نظام سلطه حاصل سوء استفاده علمی و عدم پایبندی به ارزشهای ادعایی غربی-آمریکایی است که آنان را به جهان خواری و استعمار و استثمارگری سوق داده است. راه مقابله با این انحراف و سلطه گری را ایشان در بکارگیری سیاستها و شیوه‌های متعددی جستجو می‌نمایند که بازگشت به هویت و ایمان اسلامی(برای مسلمانان)، تلاش برای کسب استقلال علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و مبارزه و مقاومت در برابر سلطه گران از جمله آنها می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quiddity of Domination System and How to Deal with it From the Point of View of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Ali Mohamad Zadeh 1
  • Mohammad Ali Hosseini Zadeh 2
1 Ph.D. in Political Science
2 Assistant Professor of Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
The world, over the past two centuries, has witnessed great and remarkable advances and improvements in various fields of science, economics, politics, culture and society. The pace of these improvements has been intensified since the second half of the twentieth century until today. He conclusion of these advance and evolution, although has led to wonderful innovations, facilities and capacities and caused to Fundamental changes in various bio-social dimensions, but for that reason has increased world problems and social relations of nations and at a macro level, international politics has faced many difficulties and problems. From the point of view of Supreme Leader, arrangement and formulation by which this situation have drawn from world policy and international relationships are structures that are interpreted as “domination system” in his view. The present article answer three questions of domination system quiddity, why and reasons of its formation and solutions as well as its way to confront it from the point of view of Ayatollah Khamenei. And conclude that domination and submissiveness as the main nature of domination system are the results of scientific misuse and non- adherence to the values of Western-American claims that has led them to rebellious, colonialism and exploitation. He searches the way to deal with this deviation and domination in using policies and several methods that returning to nature and Islamic faith (for Muslims), trying to get scientific, cultural, economic and political independence and fight and resistance against the domination powers including them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Supreme Leader
  • domination system
  • cultural domination
  • political domination
  • economic domination
  • scientific domination