ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری مسایل ایران دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان مجاهدین خلق ایران طی سال­های 1352 - 1356خورشیدی، درگیر خشونت‌ها و ترورهای داخلی متعددی شد که از مشهورترین آنها می‌توان به ترور مجید شریف‌واقفی و مرتضی صمدیه لباف اشاره نمود. هرچند با اتکا به اسناد تاریخی موجود، نمی‌توان ایدئولوژیک بودن همۀ این خشونت‌ها را تأیید کرد، اما این برخورد طیف مارکسیست سازمان با اعضای مذهبی، موضوعی قابل‌توجه در تاریخ جنبش‌های مسلحانۀ ایران معاصر به‌شمار می‌رود. این پ‍ژوهش در پی واکاوی چرایی و چگونگی این ماجرا در پرتو نظریۀ توتالیتاریسم­هانا آرنت است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origins of Intra-organizational Violence in Mojahedin Organization (1973-1977) in Hannah Arendt `s ideas

نویسندگان [English]

  • Ghodrat Ahmadian 1
  • Mohammad Shamsodin Abdollahi Nejad 2
  • Sajjad Ahmadian 3
1 Assistant Professor of Political Science-University of Tehran
2 Ph.D. Student of Iranian Issues- University of Tehran
3 Master in Political Sociology- University of Tehran
چکیده [English]

Mojahedin-e-Khalq Organization involved in internal violence and many assassinations during 1973-1977, some of the most known were the assassination of Majid Sharif Vaghei and Morteza Samadie Labbaf. Although all of this violence cannot be proved ideological by historical evidence, but this conflict between the Marxist members and religious members, is an interesting subject in the history of Iranian armed movements. This article looks for the reason and quality of these happenings in the Hannah Arendt`s Theory of Totalitarianism.   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mojahedin-e-Khalq Organization
  • Islamic Revolution of Iran
  • totalitarianism
  • Hannah Arendt
  • Mohammad Taqi Shahram