نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طالبان، عنوان جریانی است که در واپسین دهه قرن بیستم در جغرافیای سیاسی - اجتماعی افغانستان رخ نمایاند و رفتار و رویکرد پرخشونت، متعصبانه و جزم گرایانه‌شان جهانیان را مبهوت ساخت. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، بر حسب ظاهر، توسط دخالت نظامی امریکا نابود شد اما اخیراً این جریان به عرصه سیاسی افغانستان بازگشته و در حال حاضر، مجددا،ً بخشی از خاک افغانستان را به سیطره خود درآورده است. پرسش پژوهش حاضر پیرامون چرایی و چگونگی بازتولید قدرت طالبان است. بدون شک این بازگشت با پیامدهای منفی منطقه­ای و بین المللی گسترده‌ای همراه خواهد بود و این مسأله، ضرورت این پژوهش را دوچندان می­سازد. طبق فرضیه، بازتولید قدرت طالبان تحت تأثیر توأمان عوامل درونی و بیرونی است. عواملی که ارتباط میان آن‌ها، شکل گیری عادت واره را در پی داشته است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و کتابخانه‌ای است و نظریه ساخت یابی تکوینیِ بوردیو به عنوان چارچوب نظری به کار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نیز نشان از آن دارد که عادت‌واره‌های متعدد قوم پشتون، به عنوان آبشخور فکری و عملی طالبان، در حال بازتولید خود هستند و از آنجایی که مسأله‌ای نظیر انحصار حاکمیت سیاسی نزد قوم پشتون بنا بر مناسباتی، به عادت‌واره این قوم تبدیل شده، لذا بازتولید ساختار سیاسی و قدرت، صورت واقع پذیرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Pashtun Ethnic Identities in Reproducing Taliban Power

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri Dolatabad 1
  • Mohammad Bagheri 2
  • Alireza Nahaj 3
1 Assistant professor of Political Science, University of Yasouj
2 Ph.D. in Political Science, Yasouj University
3 Ph.d. Student of International Relation, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Taliban is subject of a current which happened in political and social geopolitics of Afghanistan in the last decade of the twentieth century, and their astonishing the aggressive, dogmatic, and dogmatic attitudes staggered the world. Taliban was apparently destroyed by US military intervention after it came to power in Afghanistan, but recently this current has returned to the political arena of Afghanistan and now it has again restored part of Afghanistan's territory. The research question is about why and how to reproduce the Taliban's power. Undoubtedly, this return will be accompanied with a wide range of negative regional and international consequences, which will doubled the necessity of doing the research. According to the hypothesis, the reproduction of the Taliban's power is influenced by both internal and external factors which led to the relationship between them and habit formation. The methodology of this research is of a qualitative and library type and Bourdieu's conceptual construction theory is used as a theoretical framework. Findings of the research also indicate that many Pashtun peoples' habituals, as the Taliban's intellectual and practical waterspire, are reproducing themselves, and since issues such as monopoly of political rule in the Pashtun folk, according to relationships, have become the commonplace of these people, therefore Reproduction of political structure and power is a reality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Taliban
  • Pierre Bourdieu
  • Habitual
  • Square
  • Symbolic Power
  • Capital