جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان سعودی در قبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، (نویسنده مسئول)

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عربستان سعودی همواره سعی داشته است با استفاده از روش‌های مختلف در مقابل جمهوری اسلامی ایران موازنه سازی کند و مانع از قدرت و نفوذ ایران در منطقه شود. یکی از ابزارهایی که عربستان سعودی برای مقابله با ایران از آن استفاده می‌کند موازنه سازی و سد نفوذ در چارچوب نهادی سازمان‌های منطقه‌ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس است. عربستان سعودی با استفاده از نفوذ حداکثری در میان کشورهای عضو شورا و تثبیت رهبری ریاض بر شورا به دنبال این مهم است که از این نهاد منطقه‌ای برای مقابله و موازنه سازی با ایران و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه استفاده کند و شکست‌های خود در منطقه در برابر ایران را با افزایش گسترده و قدرت شورا و رهبری خود بر آن جبران کند. بنابراین سؤالی که برای این پژوهش مطرح است این است که؛ نقش شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان در قبال ایران چگونه است؟ وفرضیه مقاله این است که شورای همکاری خلیج فارس به عنوان ابزار­ی در دست عربستان برای رقابت و تداوم مقابله با ایران به شمار می­رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of the Gulf Cooperation Council in Saudi Arabia's Approach to Iran

نویسندگان [English]

  • hosain porahmadi 1
  • Yase Ghaemi 2
  • Saber Ghiyasi 3
1 Professor of Political Science and International Relations at Shahid Beheshti University
2 Master of Political Science, Shahid Beheshti University
3 Master of Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Saudi Arabia has always tried to counterbalance the Islamic Republic of Iran by using different methods and preventing Iran's power and influence in the region. One of the tools that Saudi Arabia uses to confront Iran is to balance and impede the institutional framework of regional organizations, including the Gulf Cooperation Council. Saudi Arabia, using the maximum influence among the member countries of the Council and the consolidation of Riyadh leadership on the council, is seeking to use this regional institution to counteract and counteract Iran's influence and prevent the Islamic Republic of Iran from penetrating the region, and its failures in The region will compensate for Iran with the broadening power and power of the council and its leadership over it. Therefore, the question posed for this research is: What is the role of the Gulf Cooperation Council in the Saudi approach to Iran? The article is that the Gulf Cooperation Council (GCC) is considered as a tool in Saudi Arabia to compete and continue to confront Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gulf Cooperation Council
  • Saudi Arabia
  • JI Iran
  • Balancing
  • Arab Transformations
  • Triple Isles