اقتصاد مقاومتی (نسخه معاصر اقتصاد اسلامی) در عملیاتی‌کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر این بود که نشان دهد چگونه با استفاده از اقتصاد مقاومتی می‌توان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را اجرایی کرد. در این پژوهش با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و بهره‌گیری از منویات مقام معظم رهبری تلاش شد که الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی تفضیلی در حوزه پیشرفت اقتصادی معرفی شود. با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده شد که در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم اصیل الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شاهد حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی خواهیم بود. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺰﺭﮔ‌ﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﻪ مردم ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺖ.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance economics (a contemporary version of Islamic economics) in the implementation of the Iranian Islamic model of progress

نویسندگان [English]

  • Noorullah Salehi Asfiji 1
  • Fatemeh Ataei Chatrodi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics , Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
2 Master of Economic Systems Planning, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to show how the Islamic-Iranian model of progress can be implemented using resistance economics. In this research, using the method of data theorizing of the foundation and using the intentions of the Supreme Leader, an attempt was made to introduce the model of resistance economy as a detailed model in the field of economic progress. Through the descriptive-analytical method, it was shown that if we use the original principles and concepts of the Islamic-Iranian model, progress in economic planning and policies, we will see a move towards a new Islamic civilization. Designing a model of Iranian Islamic progress is the most important and largest organized step to achieve the goals of the Islamic Revolution. Achieving this model while preparing and providing support for the next steps in implementing it, requires the participation of all people in various fields of science and practice.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Islamic-Iranian Model of Progress
  • Data Foundation Theory
ایمان، محمدتقی؛ محمدیان، منیژه (1387). روش‌شناسی نظریه‌پردازی داده بنیادی. روش‌شناسی علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 56.
بنیانیان، حسن (1393). الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت؛ ضرورت‌ها و نتایج. تهران: نشر الگوی پیشرفت.
پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1386 (1/1/1386).
پیغامی، عادل (1395). درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی؛ تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه اقتصادی رهبر معظم انقلاب. تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ سوم.
حصیرچی، امیر؛ نیاوند، عباس (1390). تحلیل الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی از منظر مقام معظم رهبری. مطالعاتبسیج، سال چهاردهم، شماره50.
خامنه‌ای، سید علی (10/9/1389). بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، شماره2.
عبدالملکی، حجت‌الله (1393). اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامه عمل. تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع).
میرمعزی، سید حسین (1389). الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، محصول اسلامی‌سازی علوم انسانی. در: نخستین نشست راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت. تهران: نشر الگوی پیشرفت.
Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning، conducting & evaluating quantitative and qualitative research. Newjersey: Pearson Merrill hall.
Glaser, B. (1998). Doing grounded theory: Issues&discussions. California: the sociology press.
Lee (2001). A Grounded Theory: Integration and Internaliza in ESR Adoption and Use. Dissertation University of Nebreska, In Proquest UMI Database.