نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دکتری مطالعات منطقه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 استاد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و بهره‌گیری از تکنیک آینده‌‌پژوهی و رویکرد سناریو‌‌نگاری درصدد بررسی عوامل نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات سال1400 بود. نتایج حاکی از آن است که عدم نهادینگی احزاب در ایران، تاثیرات ذیل را بر آینده انتخابات سال 1400 خواهد داشت که در قالب چند سناریو قابل طرح است:
اول، گزینش افراد فاقد صلاحیت به دلیل عدم آموزش انتخاباتی،
دوم، تاثیرگذاری سازمان‌‌های مردم‌نهاد بر انتخابات،
سوم، کاهش مشارکت انتخاباتی به دلیل فقدان احزاب مردمی،
چهارم، سوءاستفاده مخالفان از مشارکت سیاسی انتخاباتی،
پنجم، شخصیت‌محورشدن انتخابات.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-institutionalization of parties in Iran and its impact on the future of elections

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mohammadi 1
  • Mohammad Bavand puri 2
  • Mohammad rahim Eivazi 3
1 Master's, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D. Regional studies, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Professor, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study with an analytical-descriptive method and using futures studies technique and scenario-writing approach sought to investigate the factors of non-institutionalization of parties in Iran and its impact on the future of the 1400 elections. The results show that the lack of institutionalization of parties in Iran will have the following effects on the future of the 1400 elections, which can be proposed in the form of several scenarios: first, the selection of unqualified people due to lack of electoral training, Second, the impact of NGOs on elections, third, reduction of electoral participation due to lack of popular parties; fourth, misuse of political participation in elections by the opposition.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parties
  • Elections
  • Presidential Elections
  • Political Groups
  • Iran
اخوان کاظمی، بهرام (1378). کالبدشکافی تحزب در ایران. زمانه، شماره 78، ص41-34 .
اخوان کاظمی، بهرام (1388). علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
باقری، محمدحسن (1392).آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی. تهران: دفتر مطالعات نظام‌سازی اسلامی.
خوش‌دهان، علی (1388). آینده‌‌پژوهی با تکنیک سناریوسازی. تهران: دریا.
دارابی، علی (1388). انتخابات و روند مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. مطالعات روابط بینالملل، شماره 6-5، ص 118-95.
دلویی، محمدرضا (1385). جبهه مشارکت ایران اسلامی. تهران: نسل کوثر.
روحانی‌نژاد، جواد (1383). نگاهی کوتاه به حزب ایران. تاریخ‌پژوهی، شماره21، ص71-60.
زکی‌زاده، عصمت (1388). تعاملات احزاب و انتخابات.تهران: رهنما.
ستاری‌خواه، علی (1393).آینده‌‌پژوهی و سناریونویسی کاربردی. تهران: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء.
سریع‌القلم، محمود (1381). روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. تهران: فرزان.
شیرودی، مرتضی (1382). دوره‌های تحزب در تاریخ معاصر ایران. رواق اندیشه، شماره 25، ص59-46.
ظریفی‌نیا، حمیدرضا (1378). کالبدشکافی جناح‌‌های سیاسی در ایران. تهران: آزادی اندیشه.
عالم، عبدالرحمان (1391). مبانی علم سیاست.تهران: انتشارات نی.
عنایتی شبکلایی، علی (1392). بررسی نظری و عملکردی عوامل سیاسی و رسانه‌ای موثر بر مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری. مطالعه انتخابات، شماره 6-5، ص120-99.
مدیرشانه‌چی، محسن (1378).احزاب سیاسی ایران. تهران: رسا.
مقتدایی، مرتضی (1393).احزاب سیاسی و انتخابات. تهران: فروزش.
میرخلیلی، حسین (1394). در آمدی بر کاربردهای آینده‌پژوهی در علم سیاست. فرهنگ پژوهش، شماره 24،
ص152-135.
ناظری، محمدرضا (1381). علل ناکارآمدی احزاب در جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و معارف اسلامی.
نوذری، حسینعلی (1381). احزاب سیاسی و نظام‌‌های حزبی. تهران: گستر.
هرسیج، حسین (1381). فراز و فرود فعالیت‌های حزبی در ایران. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 8-7،
ص26-6.
همتی، زهره (1393). بررسی رویکردهای احتمالی آمریکا به ایران در دهه آینده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
Welssenbach, K. (2010). Political Parties and paty types conceptual Approaches to the Institutionalization of political parties in transitional states: the case of philippines. Makati City: Konrad-Adenauer-Stiftung.