اصول و مؤلفه‌های سیاست خارجی مطلوب در اندیشه شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

سیاست خارجی هر کشوری ریشه در جغرافیا، فرهنگ، تاریخ، ایدئولوژی و طرز تفکر رهبران و بنیان‌گذارانش دارد. در ایران از امام خمینی(ره)، شهید مطهری و شهید بهشتی به‌عنوان معماران انقلاب اسلامی یاد می‌شود. (مسأله) سؤالی که مطرح می‌شود این است که سیاست خارجی مطلوب از نظر شهید مطهری چه خصوصیات و ویژگی­‌هایی دارد؟ فرضیه پژوهش سیاست خارجی مطلوب ازمنظر شهید مطهری را سیاست خارجی برگرفته از اصول و مبانی اسلام و انقلاب و در راستای اعتلای اسلام در جهان می‌داند (سؤال و فرضیه). برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردید (روش). یافته‌­های پژوهش نشان دادند در نگاه شهید مطهری، قدرت ذیل اخلاق تعریف می‌شود و سیاست خارجی یک حکومت اسلامی موظف است هم نماینده منافع ملت خود باشد و هم نماینده ارزش‌های جهان‌شمول اسلام به‌ویژه استکبارستیزی، حمایت از مظلوم و دفاع از ارزش‌های انسانی در سطح بین‌المللی. شهید مطهری در طراحی سیاست خارجی ایران طرفدار الگوی آرمان‌شهری است. در این الگو، اگرچه ایدئولوژی به‌مثابه ساختار پیش برنده و هدایت‌کننده عمل می‌کند؛ اما با توجه به اصل مصالح ملی و مقتضیات زمانه امکان چرخش و تغییر در سیاست خارجی نیز فراهم است (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles and Components of Ideal foreign policy in the thought of Martyr Morteza Motahari

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi 1
  • Amin Derakhshan Moghadam 2
1 Department of Political Science, Faculty of Humanities, Yasouj University, Yasouj. Iran
2 M.A. in Political Science, Yasouj University, Yasouj. Iran
چکیده [English]

The foreign policy of states is rooted in geography, culture, history, ideology, and the way of thinking of their leaders and founders. In Iran, Ayatollah Khomeini, Morteza Motahari, and Seyed Mohammad Beheshti are mentioned as the architects of the Islamic Revolution. The research question is, what are the characteristics of the ideal foreign policy of the Islamic state according to Ayatollah Motahari? The research hypothesis is based on the point that in the views of Martyr Morteza Motahari an Ideal foreign policy root in the principles of Islam and revolution to transcend Islam in the world. We used the descriptive-analytical method to answer the question. The findings of the research showed that in Ayatollah Motahari's political thoughts, power is defined in the context of principles of morality, and the foreign policy of an Islamic government should pursue both national interests and universal values of Islam, especially the anti-arrogance and support for the oppressed. In addition, it should simultaneously attempt to fulfill the human values in the international system. According to Ayatollah Motahari's political thoughts, the Ideal model of foreign policy for Iran is utopianism. In this model, although ideology acts as a leading structure; according to the principle of national interests and the adaptability to requirements of the time and place, it is possible to change the foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s foreign policy
  • political ethics
  • expediency
  • support for the oppressed
  • Ayatollah Motahari