چالش‌های جهانی شدن و فضای مجازی بر مسائل سیاسی قومیت در جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر مسائل قومیت در آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، قم، ایران

2 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، قم، ایران

3 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه فرهنگیان ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این پژوهش به دنبال آن است که آیا جهانی ­شدن و شبکه مجازی، جنبش­‌های سیاسی قومیت، بحران­‌های فرهنگی و هویتی را در ایران (جامعه مورد نظر استان آذربایجان غربی) تقویت می‌­کند یا اینکه با یکسان­ سازی فرهنگی در سطح جهان، منازعات، هویت­‌های محلی و سیاسی قومیت رو به کاهش خواهند گذاشت؟ نوشتار حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. فرضیه مقاله این است که جهانی­ شدن و ظهور فضای شبکه‌­ای موجب تسریع فرایند سیاسی شدن هویت، قومیت و پیدایش چالش­‌های فرهنگی برای نظام فرهنگی و ارزشی جوامع ­شده است. همچنین سبب گسسته شدن تمام روابط از بستر اجتماعی و مکانی خود شده و تجربه فرآیند فشردگی فضا و زمان، باعث کوچک شدن پدیدارشناسانه جهان شده است». شکل­‌گیری جامعه­ جهانی شبکه‌ای باعث تضعیف، فرسایش و فروریزی هرگونه حد و مرزی همانند جغرافیا، سیاست و فرهنگ ­گردیده، به‌طوری که از پیوند سنتی فرد و جامعه جلوگیری کرده و هویت­‌یابی سنتی و مکانی را در قلمرو جهانی دشوار نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenges of globalization and virtual space on the political issues of ethnicity in the Islamic Republic of Iran (with a focus on the issues of ethnicity in West Azerbaijan)

نویسندگان [English]

  • soleman taei hasanloei 1
  • Gholam Reza Behrouzi Lak 2
  • hosen rezaie aminloie 3
1 Doctoral student of Political Science majoring in Political Sociology, Bagheral Uloom (AS) University of Qom, Qom, Iran
2 Full professor and faculty member of Bagheral Uloom University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Farhangian University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

This research seeks to find out whether globalization and the virtual network strengthen ethnic political movements, cultural and identity crises in Iran (the target society of West Azarbaijan province) or whether it is due to cultural assimilation. At the global level, will conflicts, local and political ethnic identities decrease? The present article is descriptive and analytical in terms of its practical purpose and method. The hypothesis of the article is that “globalization and the emergence of the network space has accelerated the process of politicization of identity, ethnicity and the emergence of cultural challenges for the cultural and value system of societies”. It has also caused all relationships to be separated from their social and spatial context, and the experience of the compression of space and time has caused the phenomenological shrinking of the world. The formation of a networked global society has weakened, eroded and collapsed any boundaries such as geography, politics and culture, so that it has prevented the traditional connection between the individual and the society and it has made traditional and local identification difficult in the global realm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • virtual space
  • ethnicity
  • political issues of ethnicity
  • West Azerbaijan
احمدی، حمید. (1378). قومیت و قوم‌گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت. تهران؛ نشر نی
استاونین، رودلفو. (۱۳۷۶). ستیزه‌های قومی و تأثیر آن بر جامعه بین‌المللی. ترجمه سید محمد میر سندسی، مجله سیاست دفاعی، 5 و6 (20و 21)، 32-7.
افروغ، عماد. (۱۳۷۵). خرده فرهنگ‌ها و وفاق اجتماعی. نقد و نظر، 2 (7و8)، 171-157.
برگر، پیتر. بریجت، برگر و هانسفرد کلن. (۱۳۸۱). ذهن بی‌خانمان. محمد ساجدی، تهران؛ نشر نی
بشیریه، حسین. (۱۳۷۴). جامعه شناسی سیاسی- نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. تهران؛ نشر نی
تاملینسون، جان. (۱۳۸۱). جهانی شدن و فرهنگ. محسن حکیمی، تهران؛ نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی
جنکینز، ریچارد. (۱۳۸۱). هویت اجتماعی. ترجمۀ تورج یار احمدی، تهران؛ نشر شیرازه.
کاستلز، مانوئل. (۱۳۸۰). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت هویت). ترجمه حسن چاووشیان، تهران؛ نشر طرح نو.
کاظمی، سید علی اصغر. (۱۳۷۶). بحران نوگرائی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر. تهران؛ نشر قومس.
گل محمدی، احمد. (۱۳۸۱). جهانی شدن، فرهنگ، هویت. تهران؛ نشر نی.
گیدنز، آنتونی. (۱۳۸۴). چشم اندازهای جهانی. ترجمۀ محمدرضا جلایی پور، تهران؛ نشر طرح نو.
گیدنز، آنتونی. (۱۳۷۸). تجدد و تشخص. ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران؛ نشر نی.
مردیها، سید مرتضی. (۱۳۷۷). فرهنگ جهانی در گفت و گو با داریوش شایگان. روزنامه جامعه، 1 ( 67، 68،27، 28)، 1-50
مولانا، حمید. (۱۳۷۱). گذر از نوگرایی. ترجمه یونس شکرخواه، تهران؛ نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.