تأثیر بحران پژوهی گروه های تکفیری در آینده سیاسی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

چکیده

در عصر کنونی و باتوجه به گسترش روز افزون علوم مختلف تعریف مفهومی به نام آینده پژوهی جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که اسلام دینی جهان شمول می‌باشد، پرداختن به آینده‌ی سیاسی آن و کشورهای اسلامی امری اجتناب ناپذیر است. پرداختن به این مهم از آن رو دارای اهمیت است که دشمنان اسلام در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی ممالک اسلامی به این گروه‌ها و فعالیت آنان چشم دوخته‌اند. این دیدگاه باعث شده است تا سوال اصلی مقاله بر این پایه استوار گردد که بحران پژوهی گروه‌های تکفیری چه تاثیری در آینده‌ی سیاسی جهان اسلام خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال فرضیه عنوان کرده است که پیش بینی تحرکات گروه‌ها و فرقه‌های تکفیری می‌تواند از خطرات جدی آن‌ها به منظور ضربه زدن بر پیکره‌ی سیاسی و فرهنگی اسلام جلوگیری کرده و فضای سیاسی در عرصه‌ی بین‌الملل را به نفع جهان اسلام تغییر دهد. روش پژوهش مقاله فوق بر اساس توصیفی – تحلیلی با تکیه بر متون کتابخانه‌ای و استفاده از منابع معتبر در بستر فضای مجازی می‌باشد. یافته های تحقیق حکایت از آن داردکه استفاده از تجربیات تاریخی اسلام در مقابله با گروه‌های تکفیری و تلفیق آن‌ها با نظریات نوین از جمله بحران پژوهی و آینده پژوهی در کنار تئوری‌هایی همچون آشوب، ستیز، بازی‌ها و پیچیدگی؛ جهان اسلام را در زمینه‌ی پیشگیری از آسیب چنین فِرَقی در امان نگاه داشته و باعث پیشرفت ممالک مسلمان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و... خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of the crisis study of takfiri groups on the political future of the Islamic world

نویسنده [English]

  • Younes Masoudian
Department of Political Science (Political Thought), Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In today's era and due to the increasing expansion of various sciences, the definition of a concept called futurism has taken a special place. Since Islam is a universal religion, dealing with its political future and Islamic countries is inevitable. Addressing this issue is important because the enemies of Islam inside and outside the geographical borders of Islamic countries are watching these groups and their activities. This point of view has caused the main question of the article to be based on what effect will the study of the crisis of Takfiri groups have on the political future of the Islamic world? In response to this question, the hypothesis states that predicting the movements of takfiri groups and sects can prevent their serious dangers in order to attack the political and cultural body of Islam and the political atmosphere in the arena. to change the international for the benefit of the Islamic world. The research method of the above article is descriptive-analytical based on library texts and the use of reliable sources in the context of virtual space. The findings of the research indicate that using the historical experiences of Islam in dealing with takfiri groups combining them with modern theories such as crisis research and future research, along with theories such as chaos, conflict, games and complexity; It will keep the Islamic world safe in the field of preventing the harm of such a difference and will cause the progress of Muslim countries in various political, economic and... dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research crisis
  • Future studies
  • Political relations
  • Takfiri groups
  • Islamic world
قرآن کریم
نهج ­البلاغه
امام خامنه ­ای. (1396). پاسخ رهبر انقلاب به نامه سرلشکر قاسم سلیمانی درباره پایان سیطره داعش. https://khl.ink/f/38249
آدمی، علی و نیک­نام، رضا. (1395). تأثیر تهدید گرو­های سلفی- تکفیری بر امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات سیاسی جهان اسلام، 5 (19)، 24-1
اخوان کاظمی، مسعود. صادقی، سید شمس ­الدین و نیکونهاد، ایوب. (1397). آینده‌پژوهی گروه­ های تکفیری و تأثیر آن­ها بر منازعات منطقه­ ای در غرب آسیا. پژوهش های راهبردی جهان سیاست، 6 (24)، 214-191 
اسپرینگز، توماس. (1370). فهم نظریه­ های سیاسی. فرهنگ رجایی، تهران؛ انتشارات آگاه.
برن، ژان. (1363). ارسطو و حکمت مشاء. ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران؛ امیرکبیر.
بل، وندل. (1391). مبانی آینده‌پژوهی. تقوی مصطفی و محسن محقق، تهران؛ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
بیانیه­ی گام دوم انقلاب. (1397). امام خامنه­ای (حفظ­الله)؛ https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
پدارم، عبدالرحیم و طبائیان، سیدکمال. (1392). روندهای حاکم بر آینده جهان اسلام. مطالعات سیاسی جهان اسلام، (5 و 6)، 24-10.
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. (1396). نامه‌ سرلشکر قاسم سلیمانی به رهبر انقلاب درباره پایان سیطره داعش. https://khl.ink/f/38253
حمیدی زاده، محمدرضا. (1390). نظریه زمان و آینده‌پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک. مطالعات مدیریت راهبردی، (6)، 101-88.
حنفی، حسن و مرادی، مجید. (1384). چالش‌های هفت‌گانه جهان اسلام. پگاه حوزه، شماره 173.
هاشمی دولابی، قدیسه سادات. (1397). زمان در حکمت ارسطو و ابن‌سینا. چهارمین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه قم.
زارعی، سعدالله. (1399). ماجرای پیش‌بینی حاج قاسم درباره شکل‌گیری داعش. https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=47018
صابری ، حسین. (1383). تاریخ فرق اسلامی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی.
علی­پور، جواد. قیطاسی، سجاد و دارابی، مهدی. (1396). تأثیر اندیشه ­های ابن­ تمیمه بر خطوط فکری و خط‌ مشی گروه ­های سلفی تکفیری، اندیشه سیاسی در اسلام، (2)، 62-35
عیوضی، محمد رحیم. (1395). آینده‌پژوهی سیاسی. راهبرد، (79)، 198-177 .
مکارم شیرازی، ناصر. (1373). پیام قرآن. ج۸ ، قم؛ انتشارات نسل جوان.
مکارم ­شیرازی،­ ناصر. ­(1402). تفسیر­ صحیح ­از ­لا­حکم ­الا­لله. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=23256&mid=246421
محمد شفیعی، محمدرضا. (1394). بحران و راهکارهای مدیریتی آن. دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، ترکیه، استانبول.
میری، سیدجواد. ابطحی، سیدمصطفی و پولادی، کمال. (1399). روانشناسی پیدایش گروه­ های تکفیری در عراق. جستارهای سیاسی معاصر، 1 (3)، 124- 93
هوشی سادات ، سید محمد. (1393). داعش، میراث سیاست غربی – عربی. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی.
Elmandjra, M. (2004). How will the Arab World be able to master its own independent developments?. https://english.kyodonews.net; 2004/09/25
Elmandjra, M. (2005). What future for Islam in Europe?. Valencia Chapter of the Club of Rome and the Islamic Cultural Center of Valencia; 2005/09/15
Hempel, C. (1996). Explanation in Science and in History. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, pp. 7–33 .
O'Toole, J. (2015). futurology social scienc. https://www.Britannica.com/topic/futurology; 2015/09/05.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2021). Understanding. https://plato.stanford.edu/entries/understanding/ ; 2021/05/06.
Wan Zakaria, Wan Fariza Alyati. (2013). Mahdi Elmandjra and the Future of the Muslim World.  International Journal of Islamic Thought, Universiti Kebangsaan Malaysia; vol 3; DOI: 10.24035/ijit.03.2013.009
Zagzebski, Linda Trinkaus. (1996).Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge. New York, Cambridge University Press; doi:10.1017/CBO9781139174763 .