راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش‌های استقلال سیاسی دولت‌های اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دکتری قرآن و سیاست؛ جامعة المصطفی(ص) العالمیه، مجتمع قرآن و حدیث، افغانستان

2 استادیار جامعة المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران

چکیده

«استقلال خواهی» در روابط بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اساسی دولت‌های مستقل در دوره‌های مختلف، بوده است. هدف پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت این موضوع بررسی راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش‌های استقلال سیاسی دولت‌های اسلامی است. مقاله حاضر این سوال را مطرح می‌کند که راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش‌های استقلال سیاسی دولت‌های اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چیست؟(سوال). فرضیه مقاله با استفاده از روش تحلیلی اسنادی (روش) چنین صورت بندی شده است: «از نظر مقام معظم رهبری، توجه به مبانی و ارزش‌های اسلامی، آگاهی و هوشیاری ملت‌های اسلامی، مصلحت‌نگری، عزت طلبی و حکمت نگری؛ وحدت گرایی امت اسلام، عدم اعتماد به ستمگران، استکبارستیزی، عدم وابستگی به بیگانگان، تقویت روابط سیاسی دول اسلامی، ایجاد نیروی دفاعی مشترک اسلامی، مهم‌ترین راهبردها برای غلبه بر چالش‌های استقلال سیاسی دولت‌های اسلامی است» (فرضیه). در صورت عملیاتی شدن این راهبردها توسط دول اسلامی، آثار آن در شبکه برون دادهای نظری و عملی در سیاست‌گذاری‌ها و سیاست خارجی دولت‌های اسلامی ظاهر خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic Strategies in Facing the Challenges of Political Independence of Islamic States from the Perspective of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • mohammad ali ahmadi 1
  • Ghulam Hasan Moghimi 2
  • Mohammad Hossein Rafiei 2
1 .
2 استادیار جامعة المصطفی (ص) العالمیه
چکیده [English]

Independence-seeking" in international relations has been one of the most important challenges of independent states in different periods. This article poses the question of what are the Quranic strategies in facing the challenges of political independence of Islamic states from the perspective of the Supreme Leader? (Question). The hypothesis of the article is formulated as follows using the documentary analytical method (method): “in the opinion of the Supreme Leader, attention to Islamic principles and values, awareness and vigilance of Islamic nations, expediency, dignity and wisdom; Unitarianism of the Islamic Ummah, lack of trust in oppressors, anti-arrogance, non-dependence on foreigners, strengthening of political relations between Islamic states, creation of a joint Islamic defense force, are the most important strategies to overcome the challenges of political independence of Islamic states”  (hypothesis). If these strategies are implemented by the Islamic states, their effects will appear in the network of theoretical and practical outputs in the policy-making and foreign policy of Islamic states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • political independence
  • Islamic state
  • self-awareness
  • dignity-seeking
قرآن کریم.
آشوری، داریوش. (1394). دانشنامه سیاسی. تهران: نشر مروارید، چ 24.
آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو. (1383). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414 ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
احمد حسینی، فخرالدین‌‌. (1375). مجمع البحرین. تهران: بنیاد بعثت.
تقوی، سید محمدناصر. (1378). حکومت و مصلحت. تهران: نشر امیرکبیر، چ 1.
تقی زاده انصاری، محمد. (1379). استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 49(779)، 117-89.
جعفری، محمدتقی. (1370). حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب. تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.
جمالی، حسین. (1380). تاریخ و اصول روابط بین­الملل. چاپ اول، تهران: نشر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه.
جمعی از نویسندگان. (بی­تا). فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
حسینى نسب، سید داود و اقدم، على‏اصغر. (1376). فرهنگ‌ تعلیم‌ و تربیت‌ (واژه‌ها‌، تعا‌ریف‌ و اطلاعا‌ت‌). تبریز: انتشارات احرار.
حقیقت، سید صادق. (1385). مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی. قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خامنه­ای، سید علی. (1394). انسان ۲۵۰ ساله. چاپ 5، تهران: انتشارات صهبا.
خسروانی، علیرضا. (1390). تفسیر خسروى. چاپ اول، تهران: کتابفروشى اسلامیه.
دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامه دهخدا. تهران: نشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412 ق). مفردات فی غریب القرآن. دمشق: نشر دارالعلم الدار الشامیة دمشق.
ساروخانی، باقر. (1370). دایرة‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: نشر کیهان.
شیخ صدوق، محمد بن علی. (1413 ق). من­لایحضره الفقیه. چاپ دوم، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسى، فضل بن حسن‏. (1372). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن‏. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
طبری، محمد بن جریر. (1375). تاریخ طبری. ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: نشر اساطیر.
طریحی، فخرالدین ابن محمد. (1375). مجمع البحرین. چاپ چهارم، تهران: بنیاد بعثت.
عالم، عبدالرحمان. (1384). بنیادهای علم سیاست. چاپ سیزدهم، تهران: نشر نی.
علی بابایی، غلامرضا. (1369). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر ویس.
عمید زنجانی، عباسعلی. (1377). فقه سیاسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
غفاریان، وفا. (1380). استراتژی اثربخش. تهران: انتشارات فرا.
فارسی، جلال‌الدین. (1363). استراتژی ملی، گزارش سمینار. تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
فراهیدی، خلیل بن احمد. (1410 ق). کتاب العین. قم: انتشارات هجرت.
قربانی، زین‌العابدین. (1365). علل پیشرفت و انحطاط مسلمین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
قریشی، سید علی‌اکبر. (1364). قاموس قرآن. چاپ چهارم، تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.
کینز، تام و دیگران. (1379). طرح‌ریزی واحدهای صنعتی. چاپ اول، ترجمه رضا زنجیرانی فراهانی، تهران: انتشارات ترمه.
گروهی از نویسندگان. (1392 ق). ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍وس‍ی‍ط. ق‍اه‍ره‌: دارال‍دع‍وه‌.
گی، روشه. (1376). کنش اجتماعی. ترجمه هما زنجانی زاده، مشهد: نشر دانشگاه فردوسی.
لواسانی، سید سعید. (1383). دائره‌المعارف حکومت و سیاست 2 مفهوم دولت دینی. تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. (1403 ق). بحارالانوار. بیروت: الناشر مؤسسه الوفاء، ط 2.
منشور ملل متحد. (1945). تصویب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ م، (برابر با ۵ تیر ۱۳۲۴) در سانفرانسیسکو.
موسوی، سید محمود. (1384). دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام. تهران: انتشارات باز.
نظر پور، مهدی و وفا، جعفر. (1382). آشنایی با نظام سیاسی اسلام. قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه.
واعظی، احمد. (1386). حکومت اسلامی، «درسنامه اندیشه سیاسی اسلام». قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه.
خامنه‌­ای، سید علی. (1394). بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. قابل‌ دسترسی در: https://khl.ink/f/30791
خامنه‌­ای، سید علی. (1401). بیانات در دیدار بسیجیان. قابل ‌دسترسی در: https://khl.ink/f/51418
خامنه‌­ای، سید علی. (1373). بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/2708
خامنه‌­ای، سید علی. (1392). بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/24378
خامنه­‌ای، سید علی. (1372). بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/2666
خامنه­‌ای، سید علی. (1368). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/2129
خامنه‌­ای، سید علی. (1369). بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/38427
خامنه‌­ای، سید علی. (1398). بیانات در محفل انس با قرآن کریم. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/42448
خامنه‌­ای، سید علی. (1391). بیانات در دیدار دانشجویان. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/20686
خامنه‌­ای، سید علی. (1370). بیانات در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/2471
خامنه‌­ای، سید علی. (1394). بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در سى‌ و دومین دوره مسابقات بین‌المللى قرآن کریم. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/29818
خامنه‌­ای، سید علی. (1400). بیانات در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌ و جمعی از مسئولان نظام، قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/48891
خامنه­‌ای، سید علی. (1388). بیانات در جمع مردم استان کردستان‌ در میدان آزادی سنندج‌. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/6642
خامنه‌­ای، سید علی. (1398). بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/44016
خامنه‌­ای، سید علی. (1401). بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/51999
خامنه‌­ای، سید علی. (1395). بیانات در دیدار مردم اصفهان. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/34912
خامنه‌­ای، سید علی. (1395). بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/35186
خامنه‌­ای، سید علی. (1400). پیام به مناسبت فرارسیدن ایام حج. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/48289
خامنه‌­ای، سید علی. (1392). بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/25056
خامنه‌­ای، سید علی. (1399). سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/45227
خامنه­‌ای، سید علی. (1388). بیانات در دیدار دست‌اندرکاران ساخت ناوشکن جماران. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/8906
خامنه‌­ای، سید علی. (1384). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/3277
خامنه‌­ای، سید علی. (1384). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/3277
خامنه‌­ای، سید علی. (1399). سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/45426
خامنه­‌ای، سید علی. (1373). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/2715
خامنه‌­ای، سید علی. (1372). بیانات در جمع بزرگ بسیجیان تبریز. قابل دسترسی در: https://khl.ink/f/29449