کلیدواژه‌ها = بهار عربی
فرهنگ سیاسی برآمده از جنبش‌های سیاسی و مدنی در خاورمیانه عربی پس از سال2011م

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-16

10.2783.4999/QJPR.1908.1092.01

کریم نوری؛ علیرضا موسوی‌زاده؛ حمید احمدی؛ ابوالقاسم طاهری


بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 125-146

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.076

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران