واکاوی دکترین و سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه و غرب آسیا از منظر منتقدان (ابعاد و رویکردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی دکترین و سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه و غرب آسیا از منظر منتقدان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که کارنامه هشت سال ریاست جمهوری اوباما را می‌توان نمودی از جهان‌بینی او به‌ عنوان یک رئیس‌جمهور دموکرات دانست. مروری سریع بر شعارها و وعده‌های انتخاباتی اوباما به‌خوبی نشان می‌دهد که او از ابتدا دو مأموریت را برای دولت خود قائل بود؛ نخست، بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و دوم، بهبود وجهه این کشور در جهان. اوباما عمر دولت خود را صرف کرد تا ضمن بیرون کشیدن آمریکا از دو ورطه عراق و افغانستان، بحران‌های منطقه‌ای را به روشی جز جنگ حل و فصل کند. اشاره به توافق هسته‌ای با ایران به‌ عنوان اسباب افتخار در کارنامه اوباما، در حقیقت ابراز خوشحالی ابرقدرت جهانی از درگیر نشدن در یک جنگ جدید در منطقه خاورمیانه است. عملکرد دولت آمریکا در قبال بحران داعش نیز به‌خوبی اثبات‌کننده این ادعاست که ایالات ‌متحده تمایل یا توانی برای درگیری نظامی در بحران‌های منطقه‌ای ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Barack Obama's Doctrine and Foreign Policy in the Middle East and West Asia (Dimensions and Approaches)

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahangiri 1
  • Ahmad Saei 2
1 Ph.D., Political Science Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to analyze Barack Obama's doctrine and foreign policy in the Middle East and West Asia from the perspective of critics. The research method was descriptive-analytical. The results showed that the record of eight years of Obama's presidency can be considered a manifestation of his worldview as a Democratic president. A quick look at Obama's campaign slogans and promises clearly shows that he had two missions for his administration from the beginning; First, to improve the US economic situation, and second, to improve its image in the world. Obama spent the life of his administration trying to resolve regional crises in a way other than war while pulling the United States out of the two abysses of Iraq and Afghanistan.  Mentioning the nuclear deal with Iran as an honor in Obama's record is the satisfaction of the global superpower not to get involved in a new war in the Middle East. The US government's response to the ISIS crisis also well illustrates the claim that the United States has no desire or ability to engage in military conflict in regional crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Barack Obama
  • Middle East
  • West Asia
  • America
  • War
 دهقانی‌ فیروزآبادی، سید جلال (1392). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت.
 قاسمی، فرهاد (1393). اصول روابط بین­الملل. تهران: نشر میزان.
 قوام، سید عبدالعلی (1393). روابط بین­الملل، نظریه­ها و رویکردها. تهران: انتشارات سمت.
 مشیرزاده، حمیرا (1393). تحول در نظریه­های روابط بین­الملل. تهران: انتشارات سمت.
 
BIden, J. (2011). Newsmaker interview. Accessible at: http://www.pbs.org
Brookings. (2015). The Middle East in Transition. Accessible at: http://www.brookings.edu
Clinton, H. (2011). US urges restraint in Egypt. says government stable. Accessible at: http://www.reuters.com/article
Cordesman, A. (2015). All Spin and No Substance: The Need for a Meaningful Obama Strategy. Center for Strategic and International Studies, January 21, Accessible at: https://www.csis.org
Doran, M. (2015). Obama’s Secret Iran Strategy mosaic advancing Jewish thought. Accessible at: http://mosaicmagazine.com
Katzman, K., Blanchard, C.M., Humud, C.E., Margesson, R.,  & Weed, M.C. (2014). The Islamic State Crisisand U.S. Policy. Congressional Research Service.
Kerry, J. (2013). Remarks by Secretary of State on Egypt. Accessible at: http://www.state.gov/secretary
Kerry, J. (2013). speaks at a press conference at Ben Gurion airport in Tel Aviv. Accessible at: http://www.theguardian.com
National Security Strategy. (2015). The Whitehouse, Washington. Available at: https://www.whitehouse.gov 
Nye Jr, J.S. (2006). Transformational leadership and US grand strategy. Foreign Aff85.
Obama, B. (2011). Remarks by the President on the Middle East and North Africa. Accessible at: https://www.whitehouse.gov
 Pollack, K. (2014). Building a Better Syrian Opposition Army: the How and Why. Center for Middle East Policy at Brookings, No.35.
Pollack, K.M. & Walter, B.F. (2015). Escaping the civil war trap in the middle east. The Washington Quarterly38(2).
Rugh, W.A. (2013). Obama's Policy Towards Syria. Fletcher F. World Aff37.
Teitelbaum, J. (2011). Saudi Arabia, Iran and America in the Wake of the Arab Spring. BESA Center Perspective.
Zakaria, F. .(2008) The Post-American World and the Rise of the Rest. London: Penguin Books.
Zapfe, M. (2013). The 2014 NSS: Towards An Obama Doctrine?. CSS Analyses in Security Policy134.‏