حوزه‏ های علمیه و ضرورت اهتمام به فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه صداوسیما، تهران

چکیده

حوزه‏های علمیه امروزه سازمان‏های نظام‏وارند که برای آموزش و ترویج علوم برخاسته از قرآن کریم و احادیث و روایات پیامبر اکرم و امامان معصوم(ع) شکل گرفته‏اند. ظهور انقلاب اسلامی با محوریت حوزه‏های علمیه و تشکیل نظامی بر اساس مبانی دینی، از یک سو زمینه گشوده‏شدن افق‌هایی نو فراروی فقه شیعه و از سوی دیگر زمینه‏ساز نگرش نظام‌‌مند به دین و تولید و گسترش دانش‌های نوی دینی همچون فقه رسانه را در عصر انقلاب اسلامی مطرح کرد که تا امروز در حیات و بالندگی تفکر اسلامی مؤثر بوده است. فقه رسانه دانشی است که از طریق استنباط از منابع معتبر دینی به پرسش‌هایی از مسائل رسانه‏‌ها پاسخی فقهی می‌دهد و در چارچوب ارزش‌ها و نظام دینی، به احکام مربوط به عمل انسان در نظام رسانه‏ای می‏پردازد. نوشتار حاضر می‏کوشد با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی نقش و کارکرد روحانیت و حوزه‏های علمیه را در اهتمام به فقه رسانه و بایدها و نبایدهای آن در عصر هژمونی رسانه‏های فضای مجازی تحلیل و بازشناسی نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seminaries and Necessity of Effort to Media Fiqh;Do's and Don'ts

نویسنده [English]

  • ali darabi
Assistant Professor of Political Science, IRIB University
چکیده [English]

Today, Seminaries are systematic that formats for training and promoting sciences derived from the Holy Quran and the hadiths and traditions of the Prophet and the infallible Imams. The emergence of the Islamic Revolution by centering the seminaries and formation of a system on the basis of Religious foundations brought up the field of opening new horizons to Shi'i jurisprudence on one hand, and made the fields of systematic views toward religion and production and improvement of new religious knowledge such as Media Fiqh on the other hand that have been effective in the life and maturity of Islamic thought. Media Fiqh is a knowledge that has Jurisprudential response to Media’s problems through inference from authentic religious sources and in the framework of values and religious system, deals with orders on human action in Media system. The present writing tries to take advantage from descriptive-analytical method, analyzes and recognizes the role and function of the clergy and seminaries in effort of Media Fiqh and its Do's and Don'ts in the age of Hegemony of cyber Media.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Seminary
  • Religion
  • Media and Cyberspace Fiqh