تحول‏آفرینی در تجربه امام موسی صدر و علامه فضل‎ا...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دکتری علوم سیاسی

چکیده

اگر جنبش و تحولآفرینی را از ویژگی‏های روحیه انقلابی بدانیم و انقلاب را به معنای دگرگونی برای پی‏افکندن نظمی نو بدانیم، بی‏تردید امام موسی صدر و علامه فضل‏ا... از چهره‏های شاخص حوزه بوده‏اند که نماد انقلابی‏گری به شمار می‏آیند؛ چراکه تلاشی انقلابی را برای واردکردن شیعیان به جهان رقم زده‏اند. این دو عالم دینی، دین را به پیشران حرکتی تبدیل کردند که در دو جنبش انقلابی امل و حزب‏ا... به بار نشست. همان‏گونه‏که امام صدر انقلابی اجتماعی را در درون طایفه شیعه رقم زد و در تأسیس جنبش امل نقشی یگانه داشت، فضل‏ا... هم با به‏راه‏انداختن جریانی سیاسی در تأسیس جنبش حزب‏ا... نقش بسیار مهمی داشت. صدر با تأسیس جنبش امل و مجلس اعلای شیعه لبنان، شیعه را در کنار اهل سنت به یکی از مؤلفه‏های اصلی جامعه لبنان تبدیل کرد و فضل‏ا... با زمینه‏آفرینی فکری برای جنبش انقلابی حزب‏ا... کوشید کیان شیعه را از مرحله انقلاب اجتماعی به انقلاب سیاسی منتقل کند. آنچه این مرحله گذار را تسریع کرد، بلکه به‏گونه‏ای آن را پدید آورد، انقلاب اسلامی ایران بود که فضل‏ا... از آن به «زُلزِلَتِ الاَرضُ زُلزالَهَا» یاد می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation in the Experience of Imam Musa Sadr and Allameh Fazlolah

نویسنده [English]

  • Majid Moradi
Ph.D.in Political Science
چکیده [English]

If we know the movement and transformation as characteristics of Revolutionary moral, and know the religion as the meaning of Metamorphosis to create a new order, with no doubt Imam Musa Sadr and Allameh Fazlolah have been overriding and main faces of seminary who are considered as the symbol of revolutionaries because they figured out the revolutionary efforts to enter Shiites into the world. These two religious scientists changed religion as a Propulsion that sat down in two movements of Amal and Hezbollah. Just like that Imam Sadr figured out Social revolution in Shiite tribe, and had a unique role in the establishment of Amal movement, Fazlollah also had an important role in the establishment of Hezbollah by launching political streams. By establishing Amal movement and Supreme Shiite Assembly of Lebanon, Sadr changed Shiite along with Sunnis as one of the main components of the Lebanese society; and Fazlillah by intellectual creation for the revolutionary movement of Hezbollah tried to transfer Shi'a from the phase of social revolution to political revolution. What accelerated this phase and created it, was Islamic revolution that Fazlollah remembered it as «The Earth shook its earthquake».
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Imam Musa Sadr
  • Seyed Mohammad Hossain Fazlollah
  • Lebanon
  • Amal Movement
  • Hezbollah
  • Islamic Revolution