جوهرۀ حوزۀ انقلابی در آیینۀ مکتب امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

چکیده
اهتمام نظری و عملی به «حوزۀ انقلابی» از جمله ضرورتهای همیشگی است که به دلایل ویژه، در سالیان اخیر، اهمیت دوچندان یافته است. پرداختن به این مبحث از زوایای گوناگون و به شیوههای مختلفی ممکن است که یکی از آنها بیان ویژگیهای حوزۀ انقلابی میباشد. هرچند چنین روشی در مرتبۀ خود ضروری است و فواید و کارکردهای خاصی دارد، اما در صورتی دارای نتیجۀ نهایی و بهترین کارآیی خواهد بود که افزون بر یافتن یکایک ویژگیها، در جستجوی ویژگی جوهری حوزۀ انقلابی نیز باشیم، یعنی ویژگیایکه بسان روحی در قالب همه ویژگیها سریان یافته باشد. درواقع آنها امتداد و تجلّیاش میباشند. در این نوشتار تلاش میشود پس از تمهید برخی مقدمات و مبانی، جوهرۀ ویژگیهای حوزۀ انقلابی جستجو شود و سپس با بیان چند مصداق از ویژگیهای حوزۀ انقلابی، رابطۀ هر یک با ویژگی جوهری حوزۀ انقلابی ترسیم شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Revolutionary Field in Imam Khomeini`s School

نویسنده [English]

  • Saeeid Helalian
Researcher of the Think Tank of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Abstract
 
Theoretical and Practical attempts on “Revolutionalism” is a constant nessecity that is more important in recent years. This issue can be considered in many different views and the features of revolutionarism is one of these views. Althogu this approach is nessessary itself but it woud be more useful to consider the nature of the revolutionalism features in addition to just naming these features. These features are the heart and sole of the featuresand other features are originated from this one. Here in this article after defining some prerequisites, we investigate the main features of revolutionalism and then we try to show the relations to other related features of revolutionarism.
 
Keywords: Islamic revolution, revolutionary seminary, Imam Khomeini
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islamic revolution
  • revolutionary seminary
  • Imam Khomeini