پرابلماتیک رابطه سوژه - جامعه انقلابی در منظومه فکری استاد مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، مازندران، ایران

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که استاد مطهری در صورت‌بندی اندیشه خود پیرامون انقلاب و جمهوری اسلامی، چه دلالت‌های تشریحی و ضمنی، از مفهوم انسان به‌مثابه سوژه سیاسی- اسلامی ارائه کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که استاد مطهری با تحلیلی مقایسه‌ای و به‌گونه‌ای نظام‌مند، صورت‌بندی بدیعی از انسان ارائه کرده است. به طوری که با تحلیل مقایسه‌ای، محتوای فلسفه سیاسی و انسان‌شناسی دینی را در کالبد مفهوم سوژه پیاده کرده که بنیان آن براساس ساخت عقلانیت دینی معنویت‌محور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The problematic relationship between the subject and the revolutionary society in the intellectual system of professor Motahari

نویسندگان [English]

  • Hussein Saber damirchi 1
  • Refail Azadian delsam 2
1 PhD., Student in Political Sociology, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Mazandaran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Farhangian University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to answer this research question: which written and implicit evidence has Ostād Motahhari presented of the concept of mankind as a political-Islamic subject in his intellectual framework regarding the Islamic revolution and republic? The method of study is descriptive-analytic and the results showed that Ostād Motahhari has portrayed a new model of mankind through comparative and systematic analysis so that he implemented the content of political philosophy and religious anthropology based on religious and spiritual rationality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortezā Motahhari
  • Islamic Republic
  • Religious Rationality
  • Spiritual-Centeredness
  • People
  • Problematic
قرآن کریم.
 احمدیان، مجتبی؛ اسلامی، روح‌الله (1392). نگرش‌سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش‌شناسی کیو). سیاست‌های راهبردی کلان، 1(4).
حافظ‌نیا، محمدرضا؛ احمدی‌پور، زهرا؛ خوجم لی، عبدالوهاب؛ انصاری‌زاده، سلمان (1388). بازنمایی مفهوم ملت در فضای مجازی. جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 1(پیش شماره)، ص1-25.
ربانی خوارسگانی، علی؛ میرزایی، محمد (1393). ایدئولوژی، سوژه، هژمونی و امر سیاسی در بستر نظریه گفتمان. غرب‌شناسی بنیادی، 5(9).
ربانی خوارسگانی، علی؛ میرزایی، محمد (1394). تحلیل تقابل گفتمانی اصو‌ گرایی و اصلاح‌طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. جامعهشناسی کاربردی، 26(60).
 زارع، عباس (1380). مبانی مشروعیت و قدرت در جمهوری اسلامی ایران (1357-1375). بی‌جا: انتشارات موسسه فرهنگ و دانش.
کاظم‌پور، لقمان (1396). سیر تحول مفهوم شهروندی در دوران باستان. پژوهش‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی، شماره1.
کسرایی، محمدسالار؛ پوزش شیرازی، علی (1388). نظریه گفتمان لاکلا و موفه (ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی). سیاست، 39(3).
ویلیامز، مارک (1379). بازاندیشی در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت. ترجمه اسماعیل مردانی گیوی. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 155-156.
Badiou, A. (2016). Twenty-Four Notes on the uses of the word “people”. In: what is a people? Columbia university press
Bellamy, R. (2008). Citizenship: a Very Short Introduction. Oxford: University press.