نتایج اقتصادی یک توافق سیاسی: بررسی ظرفیت‌ّهای اقتصادی عادی‌سازی روابط امارات و بحرین با رژیم‌صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته ارشد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

غرب آسیا، همواره در تحولات سیاسی و استراتژی قدرت‌های جهانی از نقش و اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این منطقه، کشورهایی با پیوندهای مستحکم اقتصادی اندک  و سطح نزاع و کشمکش زیاد حضور دارند. بسیاری از این تنش‌ها، حول محور تشکیل رژیم ‌صهیونیستی یا در روابط این کشور با سایرین بوده است. با این حال، «پیمان ابراهیم» در سال 2020، می‌­تواند نشانه‌­ای از ورود منطقه غرب آسیا  به مرحله جدیدی باشد. در این مقاله، به این پرسش پاسخ می­‌دهیم که عادی­ سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با رژیم ‌صهیونیستی چه پیامدهای اقتصادی احتمالی برای این کشورها خواهد داشت. مقاله، ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو در زمان شکل‌گیری پیمان ابراهیم، این فرضیه را به بحث می­‌گذارد که پیمان ابراهیم می­‌تواند ظرفیت‌های متعددی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای این کشورها داشته باشد. یافته­‌های مقاله نشان می‌­دهد که این پیمان سیاسی، ظرفیت­‌های زیادی برای تحول اقتصادی این کشورها در حوزه‌­های هوانوردیِ غیرنظامی، گردشگری، علم، فناوری و نوآوری، مالی و سرمایه­‌گذاری، الماس، صنایع دریایی و انرژی و مراقبت­‌های بهداشتی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌­گیری از منابع نوشتاری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Consequences of a Political Deal: The Investigation of the Economic Capacities of the Normalization of Relations between the UAE, Bahrain and Zionist Regime

نویسندگان [English]

  • Saeed Attar 1
  • Mehrdad Ebrahimiyan NajafAbadi 2
1 Political Science Department, Faculty of Law, Political Science and History, Yazd University, Yazd, Iran
2 Political Science, Faculty of Law, Political Science and History, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The West Asia has always played a major role in the political changes and strategies of the great powers. In this region, there are several countries that of weak economic ties whose relations are mostly associated with the political conflicts. Many of these tensions have revolved around the formation of the state of Zionist Regime or in its relations with others. However, the "Abraham Accords" in 2020, could be a sign of the West Asia region entering a new phase, and this will have important dimensions and consequences in various areas of the region. In this article, we answer the question of what possible economic consequences the normalization of the UAE and Bahrain's relations with Zionist Regime will have for these countries. The article examines the economic conditions of the member states at the time of the formation of the Abraham Accords, and it discusses the economic opportunities and advantages of this pact for them. The findings show that this agreement will have great potential for the economic development of these countries in the field of civil aviation, tourism, science, technology and innovation, finance and investment, diamond trade, marine and energy industries, and health care of these countries. This article has been done by descriptive-analytical method and using library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • UAE
  • Bahrain
  • Abraham Accords
  • Zionist Regime
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و خوشگفت، حسن. (1396). بلوک‌های تجاری منطقه‌ای در خاورمیانه: بررسی چالش‌ها از منظر اقتصاد سیاسی. سیاست خارجی، (4)، 100-77.
اسماعیلی، مهدی. رجبی، سعید و متقی، افشین. (1400). تأثیر پیمان ابراهیم بر امنیت ملی ج.ا. ایران از منظر نظریه واقع‌گرایی تهاجمی. امنیت پژوهی، (75)، 93-73.
امیدی، زینب. (1399). تحلیل اقدامات امارات متحده عربی و بحرین در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی. سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی، تهران.
رمضانی، احمد و معین‌آبادی بیدگلی، حسین. (1398). اقتصاد سیاسی همگرایی منطقه‌ای آسه آن. مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، 2 (1)، 265-233.
شکری، امید. (1399). خط لوله ایلات-اشکلون، کلید همکاری امارات و رژیم صهیونیستی در زمینه انرژی، ایندیپندنت فارسی، بازیابی شده در 23/09/1400 از:  https://b2n.ir/d28452.
سلطانی، علیرضا و صادقی، سعید. (1395). تأثیر بحران مالی 2008 بر روند توسعه کشورهای جنوب شرق. پژوهش بین‌الملل، 1 (11)، 25-1.
Alsaied, N. (2021). The Abraham Accords in the UAE, Milddle East Center for Reporting and Analysis, Retrieved from; https://b2n.ir/w37088.
Egle, D. & Efron, S. & Robinson, L. (2021). Widening the Economic Growth and Development Benefits of the Abraham Accords, RAND Corporation Provides Objective Research Services, Retrieved from: https://b2n.ir/u39540.
EricCanal, F. & Narayanappa, A. (2021). The Abraham Accords: Exploring the Scope for Plurilateral Collaboration among Asia's Strategic Partners. Israel Journal of Foreign Affairs. 15.1, 41-52.
Ferziger, J. & Bahgat, G. (2020). Israel’s Growing Ties with the Gulf Arab States, Atlantic Council, avaleble at: https://b2n.ir/m98624
Fiore, M. (2020). The Abraham Accords and the Palestinian Issue, E-International Relations, avaleble at: https://b2n.ir/s48190.
Fulton, J. &, Roie,V. (2021). UAE-Israel diplomatic normalization: a response to a turbulent Middle East region, Comparative Strategy, avaleble at: https://b2n.ir/y38457.
Garson, M. (2021). How the Abraham Accords Are Shaping a New Technological Covenant, institute.global, avaleble at: https://b2n.ir/h55595.
Gonen, Y. (2021). Israel’s trade with UAE and other Arab states surged by 234 percent in 2021, TRT World, avaleble at: https://b2n.ir/m10389.
Hoog, N. (2021). Israel - UAE trade normalisation, Atradius - Managing Risk, Enabling Trade, avaleble at: https://b2n.ir/b55921.
Humphries, M. (2021). What can Israel and the UAE sell to each other? The Marketplace of Ideas at The Times of Israel, avaleble at: https://b2n.ir/w35915.
Kolaei, E. (2000). "Evolution in Convergence Theories, journal Faculty of Law and Political Science (University of Tehran). 48, 155-194
Kram, J. (2020). The Business Impact of the Abraham Accords, U.S. Chamber of Commerce, avaleble at: https://b2n.ir/d98677.
Leichman, A.K. (2020), Israel and Bahrain sign off on 8 cooperative agreements, Israel21c - Uncovering Israel, avaleble at: https://b2n.ir/m85695
Procter, R. (2021). How the Abraham Accords have influenced Arab-Israeli relations, one year on, Arab news, avaleble at: https://b2n.ir/n78942.
Sarmad, Kh. (2020). UAE-Israel trade and investment prospects ‘exciting’ for both nations, economy minister says, the national newspaper, avaleble at: https://b2n.ir/w75836.
Schatz, D. (2020). The Abraham Accords: Politico-Economic Drivers and Opportunities, Trends Research & Advisory analyzes opport, avaleble at: https://b2n.ir/n42438.
Schwartz, F. (2020). Israel and U.A.E. Get Down to Business. Dow Jones Institutional News; New York. 21 Aug 2020.
Shahwan, N. (2021). UAE and Israel: A normalization for economics. Daily sabah, avaleble at: https://b2n.ir/r22941.
Shmuel, E. & Fadlon, T. (2020). The Economic-Strategic Dimension of the Abraham Accords. INSS Insight, avaleble at: https://b2n.ir/g15895
Singer, J. (2021). The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco. International Legal Materials
Singer, J. (2021). The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco. International Legal Materials
The Times of Israel. (2020). Israel, Bahrain ink agreement. Avaleble at: https://b2n.ir/z62834.
Umera, A. & Coleman, J. (2021). The Abraham Accords and normalisation of relations with Israel. DWF Global Legal Business. avaleble at: from: https://b2n.ir/y61110.
UNDP in the Arab State. (2021). Arab countries respond to COVID-19. arabstates.undp.org. Avaleble at: https://b2n.ir/t99541.
World Bank. (2020). Fuel exports. Avaleble at:https://b2n.ir/p17448
Zaken, D. (2021). Emirati investors highly interested in Israeli high-tech agro-tech. al-monitor. Avaleble at: https://b2n.ir/h94523.