کلیدواژه‌ها = امنیت
تحلیل بحران‌های امنیتی خاورمیانه در افق 2035

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 123-145

10.27834/CSIW.2312.1320.3.30.6

محمدرضا محمدی؛ سید حمزه صفوی؛ علیرضا ثمودی


امنیت در ژئوپلیتیک انتقادی (بررسی موردی: اندیشه‌های ریچارد مویر)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-103

10.2783.4999/QJPR.2108.1187.05

مسعود نادری؛ فرزاد رستمی؛ قدرت احمدیان


امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 156-131

10.2783.4999/QJPR.2003.1115.105

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور


بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 125-146

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.076

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران


جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 33-54

10.2783.4999/QJPR.2011.1101.013

مرتضی علویان؛ ملیحه نیکروش